37/2013

Powrót na stronę główną
Przebłyski

Sześćdziesiątka Ungiera

Jest zwolennikiem polityki dyskretnej i zakulisowej. Tak można napisać o komentatorze wydarzeń. Ale Marek Ungier nie jest przecież obserwatorem polityki, wręcz odwrotnie. Może być modelowym dowodem na to, że i w polskiej polityce zdarzają się ludzie potrafiący sprostać najwyższym

Opinie

Uwolnieni z OFE

Zaproponowane przez rząd 4 września br. zmiany w OFE mają na celu złagodzenie ciężaru, jaki od 1999 r. dźwiga polskie społeczeństwo w wyniku ustanowienia przymusowego filara kapitałowego w systemie emerytalnym. Idą zatem w dobrym kierunku. Zmiany te nie są jednak próbą pełnego uwolnienia Polski z pułapki, w jaką wciągnęli nasz kraj twórcy reformy emerytalnej, wprowadzonej pod dyktando Banku Światowego i innych międzynarodowych instytucji finansowych. By utrzymać OFE, nasz kraj zadłużył się na ponad 300 mld zł. Przeniesienie do ZUS części obligacyjnej nie zmieni tego, że fundusze emerytalne nadal będą finansowane długiem państwa.
Z punktu widzenia członków OFE, którzy ostatecznie wrócą do ZUS, niesprawiedliwe jest pozostawienie akcji w funduszach. Ich wartość będzie się zmniejszała na skutek opłat, które co miesiąc potrącą sobie PTE. W przypadku młodych ludzi może to trwać kilkadziesiąt lat.