42/2013

Powrót na stronę główną
Historia

Zakładnicy generałów

Po podjęciu przez Komendę Główną AK decyzji o wybuchu powstania w Warszawie główny inicjator pilnego dążenia do rozpoczęcia walk, szef sztabu gen. Leopold Okulicki (Niedźwiadek), oświadczył zebranym: „W Warszawie mury będą się walić i krew poleje się strumieniami, aż opinia świata wymusi zmiany decyzji z Teheranu”. Dowódcy AK, głoszący hasło „Powstanie musi się udać”, zepchnęli na dalszy plan myślenie o konieczności oszczędzenia narodu. W depeszach do Londynu więcej jest polityki niż rzeczywistego opisu tragedii warszawiaków. W powstaniu zginęło 33 tys. dzieci do 14. roku życia, czyli 20% ogółu zabitych mieszkańców stolicy.

Kraj

Gęba Palikota

– Twój Ruch powinien być dojrzałą formacją polityczną, mającą „głębokie korzenie społeczne i poważne zaplecze eksperckie” – mówił Jan Hartman, przewodniczący Rady Programowej nowej partii. Nie określił jednak kierunku ideowego formacji, twierdząc, że zawrze ona w sobie wszystkie szczytne idee PO, PiS i SLD. Nie wiadomo, czy Twój Ruch – jak chcą jego twórcy – stanie się poważną i odpowiedzialną partią. Może się okazać, że wyborcom bliższa była gombrowiczowska gęba Ruchu Palikota.

Kościół

Franciszek kontra biskupi

Komisja kardynałów pracuje nad reformą kurii rzymskiej. W niedługim czasie przedstawi wnioski. Już teraz jednak ciekawość skłania nas do prognozowania tego, co będzie. Jak daleko sięgną zmiany i czy w ogóle są możliwe? „Dłużej klasztora niż przeora” – to kościelne powiedzenie naświetla problem reformatora Franciszka. Dotychczas udawało się jedynie tym, którzy dążyli do wzmocnienia władzy, jeśli więc dziś spodziewamy się ruchu w przeciwną stronę, możemy sobie wyobrazić, z jaką siłą przyjdzie śmiałkowi się zmierzyć. Franciszek jest postrzegany przez kurialne frakcje jako śmiertelne zagrożenie. Stosuje broń paraliżującą struktury dyskretne i mafijne. Jawność. Codziennie relacjonuje mediom postępy z „pola walki”. Kroki podejmowane przez papieża widzimy także w Polsce. To przez niego pytamy biskupów, dlaczego jeżdżą tak drogimi samochodami i pobierają pieniądze za usługi religijne.