48/2015

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część VII

Bank banków i państwa

Ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny może wpływać na gospodarkę Dewiza Narodowego Banku Polskiego brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza”. Wynika ona ze zobowiązania zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami

ABC BANKOWOŚCI część VII

Banki i nie banki

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa każdego banku powinna zawierać wyodrębniony wyraz bank. Wyraz kasa jest zarezerwowany dla podmiotów, które gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek osobom zrzeszonym w tych jednostkach i działają na podstawie odrębnych

Felietony Jerzy Domański

Maski już niepotrzebne

To, że w Polsce będą bardzo duże zmiany, było oczywiste od momentu ogłoszenia wyników wyborów. Podobnie jak to, że zostaną przeprowadzone najszybciej, jak się da. Do kompletu brakowało tylko sposobu, jaki PiS obierze, by skutecznie zrealizować planowane

ABC BANKOWOŚCI część VII

Zaufanie wynika ze stabilności

Adam Głogowski – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Publikowany cyklicznie przez NBP „Raport o stabilności finansowej” stwierdza, że polski system finansowy jest stabilny. Co to oznacza? – Oznacza to, że pełni swoje funkcje w gospodarce w sposób

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi,

Felietony Jan Widacki

Dzieje się…

Lawina wydarzeń jest taka, że trudno nadążyć z komentowaniem. Spróbuję skrótowo odnieść się do rzeczy najważniejszych, choć obawiam się, że zanim ten numer PRZEGLĄDU znajdzie się w kioskach, wiele zdąży się wydarzyć. Pierwsza sprawa to ułaskawienie

Bronisław Łagowski Felietony

Czas wstrząsów

Nie w każdej sprawie dobrze się rozumiemy – moi czytelnicy i ja. Co znaczy – pyta mnie bardzo inteligentna i uczona czytelniczka – że pod rządami PiS „coś takiego jak afera Rywina jest nie do pomyślenia”, jak napisałem

Wywiady

Nikt się nie rodzi terrorystą

Im mniej problemów takich jak nierówności społeczne, ekonomiczne i kulturowe, tym mniej pożywki dla terroryzmu

Pytanie Tygodnia

Co dalej ze strefą Schengen?

Dr Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog, UW To pytanie wiąże się z problemem o wiele istotniejszym, dotyczącym przyszłości całej Unii Europejskiej, która w ostatnich latach znajduje się w permanentnym kryzysie. Zauważalne są silne tendencje polityczne do renacjonalizacji i wzmacniania państwowej