Jest wiele rodzin w potrzebie

Jest wiele rodzin w potrzebie

Polski Komitet Pomocy Społecznej przyznał doroczne nagrody Optimus Hominum

W pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Foksal w Warszawie wręczono nagrody OPTIMUS HOMINUM. W ten sposób Polski Komitet Pomocy Społecznej wyróżnia co roku osoby zajmujące się działalnością humanitarną. Kapituła oceniała ponad 100 wniosków nadesłanych przez organy administracji lokalnej, działaczy samorządowych i samych podopiecznych. – Hasło tegorocznej nagrody brzmiało: “Rodzina rodzinie” – powiedziała prezes PKPS, Ewa Kuruliszwili, otwierając uroczystość. – Postanowiliśmy wyróżnić osoby i instytucje realizujące w różnych środowiskach zadania wspierające rodziny w potrzebie. Nagrody Optimus Hominum przyznano w trzech kategoriach. Za działanie w dziedzinie pomocy społecznej przyznano pięć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je: Andrzej Milasz, kierownik Domu Odzyskanych dla Życia Stowarzyszenia Monar w Marwaldzie, ks. Franciszek Czudek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Mikołajkach, i jego żona Janina Czudek, dyrektorka Ewangelickiego Domu Opieki “Arka” w Mikołajkach, Tomasz Baliński, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar w Klizinie, ks. Józef Zwolak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Upośledzonym i Ich Rodzinom “Siloe” w Lipsku oraz Janina Miodek, prezes Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym.
W kategorii Pozainstytucjonalna Działalność Humanitarna nagrodę główną otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Wyróżnienia przyznano Joannie Chawie, kierowniczce Świetlic Środowiskowych w Tychach, oraz Lubuskiemu Ruchowi na rzecz Kobiet i Rodziny “Żar” w Żarach.
W kategorii Ochrona Zdrowia nagrodę główną otrzymała aktorka Ewa Błaszczyk, założycielka Fundacji “Akogo?”. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano dr Marii Pałubie, prezes Towarzystwa “Amici di Tworki”, Towarzystwu Rozwoju Rodziny, oddział w Opolu i Markowi Książkowi, prezesowi Stowarzyszenia “Razem dla Niepełnosprawnych” w Konstancinie-Jeziornej.
W roku 2006 PKPS przyznał też dwie nagrody specjalne dla sponsorów wspierających działalność humanitarną. Otrzymali je: Krzysztof Dzienniak, prezes Fundacji “Flota Św. Mikołaja” w Brzegu, oraz firma Nowy Styl z Krosna.
Nagrodzeni, jak na działaczy niosących pomoc humanitarną przystało, zaskakiwali skromnością i bezinteresownością. Z ich słów wynikało, że najwięcej wymagają od siebie, a najbardziej boli ich ludzka niewrażliwość. – Człowiek jest stanie znieść każdy fakt, chorobę, nawet śmierć kogoś bliskiego, ale nie może się zgodzić na obojętność i cynizm innych – powiedziała Ewa Błaszczyk, dla której walka o godne życie dla chorej córki przeistoczyła się w pasję niesienia pomocy tym, którzy nie otrzymali jej od instytucji do tego powołanych.

 

BT

 

Wydanie: 24/2006

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy