Klimatyczna nierzetelność Wildsteina

Klimatyczna nierzetelność Wildsteina

LIST OTWARTY
do Piotra Farfała, prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA

Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych działających w ramach Koalicji Klimatycznej ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęli emisję w dniu 21 stycznia o godzinie 22.30 programu “Bronisław Wildstein przedstawia”. W naszym przekonaniu w audycji tej złamane zostały podstawowe kryteria Karty Etycznej Mediów, której sygnatariuszem jest Telewizja Polska. Program naruszył zasady: prawdy, obiektywizmu i oddzielenia informacji od komentarza oraz wymogi Ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczące oferowania programów “cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”. Wymogi te w sposób szczególny obowiązują media publiczne – powołane do realizacji misji, jaką społeczeństwo, finansujące działalność tych mediów z abonamentu, stawia przed nimi.
W programie “Bronisław Wildstein przedstawia” autor potraktował temat wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu w sposób skrajnie nierzetelny i stronniczy. Nie podjął wysiłku, aby przedstawić zagadnienie antropogennej zmiany klimatu niezależnie od swoich poglądów, nie relacjonował też różnych punktów widzenia na ten problem w sposób rzetelny, czego wymaga zasada obiektywizmu. W programie nie wystąpił żaden z polskich naukowców, współautorów IV raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, który w sposób obiektywny i oparty na naukowych przesłankach przedstawiłby problem. Podczas całego programu w dolnym lewym rogu widniał napis “EKOTERROR”, sugerujący, że organizacje ekologiczne, głosząc poglądy odmienne od pana Bronisława Wildsteina, próbują terroryzować społeczeństwo. Formułując liczne – często niezgodne z prawdą – zarzuty w odniesieniu do działaczy organizacji ekologicznych, nie dano im szansy na odniesienie się do nich. Autor sprzeniewierzył się także zasadzie, która mówi, że dziennikarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą i aby były one relacjonowane w sposób sumienny i w ich właściwym kontekście. Zaproszenie do programu – jako głównego autorytetu ds. zmian klimatu – lekarza radiologa, prowadzenie dyskusji pod założoną tezę, brak dyskusji z osobami reprezentującymi inne przekonania, nie mieści się w standardach dziennikarstwa, jakie powinno być kreowane przez media publiczne.
W odróżnieniu od autora programu, który wielokrotnie w swojej audycji obrażał działaczy organizacji pozarządowych i domagał się niedopuszczania ich opinii do debaty publicznej, Koalicja Klimatyczna nie oczekuje odebrania panu Bronisławowi Wildsteinowi prawa do głoszenia jego poglądów. Uznajemy jednak, że media publiczne nie powinny być platformą do prezentowania wyłącznie opinii jednej strony i blokowania dyskusji publicznej. Dlatego też uważamy, że TVP powinna zorganizować debatę na swojej antenie, zapraszając do niej naukowców, polityków, dziennikarzy i członków organizacji pozarządowych reprezentujących różne poglądy. W naszym przekonaniu tylko tak przeprowadzona dyskusja będzie realizacją misji publicznej telewizji.
Mamy ponadto nadzieję, że nigdy więcej w TVP nie będzie już miejsca na tego typu stronnicze, nierzetelne i wprowadzające widzów w błąd programy.

W imieniu Koalicji Klimatycznej
dr inż. Zbigniew M. Karaczun

Członkowie Koalicji Klimatycznej:
Center for Clean Air Policy (członek wspierający), Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Greenpeace, Fundacja Ekologiczna Arka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski, Społeczny Instytut Ekologiczny,
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, WWF, Zielone Mazowsze

Wydanie: 5/2009

Kategorie: Media

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy