Konferencja: Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Konferencja: Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję:
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

TERMIN: 20 kwietnia 2016 r. (środa)
MIEJSCE: Hotel QUBUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13
GODZ.: 10.00 – 15.00
  Celem Konferencji nt. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych jest zapoznanie się ze stanem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

Konferencja skierowana jest do głównych adresatów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a więc szerokiej gamy podmiotów, do których zaliczyć należy:

 • przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań;
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach;
 • dystrybuujących produkty w opakowaniach;
 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach;
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; wprowadzających opakowania oraz wprowadzających produkty w opakowaniach.
  W konferencji uczestniczyć będą również inspektorzy oraz specjaliści działów ochrony środowiska instytucji prowadzących kontrolę lub statystykę systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
PROGRAM KONFERENCJI
10.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI: Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
Panel I
 1. Informacja na temat realizacji Porozumień Marszałka Województwa Śląskiego z Izbami Gospodarczymi w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Monika Strzemińska, Wydział Ochrony Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 2. Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; dr Jerzy Kopyczok, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
 3. Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieruMarek Skorwider, Mondi Świecie S.A.;
 4. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych; dr Aleksander Marekwia, Marekwia&Pławny Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.;
 5. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi – Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.
12.00 PRZERWA KAWOWA

Panel II

 1. Klasyfikacja opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych; prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Intytut Badawczy Opakowań COBRO;
 2. Produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a obowiązek przedsiębiorcy – Tomasz  Kurpiewski,   McDonald’s Polska Sp. z o. o.;
 3. Recykling w wyniku mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów; dr inż. Jurand Bień, Politechnika Częstochowska;
 4. Odzysk i recykling opakowań po środkach niebezpiecznych; Grzegorz Dudkiewicz, Prezes Zarządu Polimer Inno Tech Sp. z o. o.;
 5. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych; Krystyna Flak, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie.
14.30–15.00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

15.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji
 UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY – Ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 kwietnia 2016 r. na nr fax: (32) 253 51 55 lub na adres e-mail: szkolenia@pie.pl

Więcej informacji tutaj
Wydanie:

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy