KREATYWNA EUROPA, CZYLI UNIJNE GRANTY NA KULTURĘ

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą w głównej mierze wspierane przez nowy unijny program – Kreatywna Europa. Priorytety programu wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury i audiowizualnego w Europie oraz problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: poszerzanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców sztuki w odpowiedzi na zapotrzebowanie poszczególnych grup społecznych wykazujących zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na odbiór europejskich dzieł sztuki.

 

Program został podzielony na trzy komponenty:

Ø  MEDIA – oferuje wsparcie dla podmiotów z branży audiowizualnej,

Ø  KULTURA – czyli granty na międzynarodowe projekty kulturalne,

Ø  Część międzysektorowa – z której finansowane są m.in. działania Europejskiej Stolicy Kultury i nagrody Unii Europejskiej.

 

Polskie instytucje i organizacje działające od minimum 2 lat w sektorach kultury i kreatywnych mają szansę pozyskać granty na międzynarodowe projekty kulturalne w ramach komponentu Kultura.Wspiera on projekty, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

 

 

Komponent Kultura zapewnia wsparcie w ramach czterech obszarów grantowych:

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

W ramach tego obszaru na wsparcie mogą liczyć projekty, które mają na celu m.in. tworzenie i obieg międzynarodowych wydarzeń kulturalnych (wystawy, koncerty, festiwale itp.), rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej oraz nabywanie i wymianę umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej. Maksymalne dofinansowanie do zdobycia to 2 mln euro. Najbliższy termin składania wniosków: październik 2014.

 

SIECI EUROPEJSKIE

To obszar skierowany do europejskich sieci współpracy kulturalnej w Europie, których projekty przyczynią się m.in. do funkcjonowania sektorów w wymiarze międzynarodowym. O grant mogą aplikowaćsieci istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie, zrzeszające minimum 15 organizacji członkowskich z 10 lub więcej krajów. Maksymalne dofinansowanie, które można otrzymać w ramach tego obszaru to 250 tys. euro rocznie.Najbliższy termin składania wniosków: październik 2016.

 

EUROPEJSKIE PLATFORMY

Wsparcie mogą otrzymać projekty sprzyjające rozwojowi nowych talentów oraz mające na celu zwiększenie rozpoznawalności europejskich artystów. Platformy powinny składać się z jednostki koordynującej + minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych krajów. Maksymalne dofinansowanie w ramach tego obszaru to 500 tys. euro rocznie. Najbliższy termin składania wniosków: luty 2015

 

TŁUMACZENIA LITERACKIE  

Głównym celem wspierania tłumaczeń dzieł literackich jest promowanie różnorodności kulturowej i językowej Unii Europejskiej oraz docieranie do nowych odbiorców. Istotny jest fakt, że granty przydzielane są tylko na tłumaczenie fikcji literackiej. Wydawnictwa mogą otrzymać na projekt aż 100 tys. euro rocznie. Najbliższy termin składania wniosków: luty 2015

 

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za promocję programu w Polsce odpowiada Creative Europe Desk Polska* (CED), które działa w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza. Najważniejsze zadania CED, poza promowaniem programu, to informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach pozyskiwania grantów unijnych na międzynarodowe działania kulturalne i audiowizualne, pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów kulturalnych oraz prowadzenie bezpłatnych konsultacji dotyczących formalnego wypełniania wniosków.

 

Więcej informacji na temat Programu Kreatywna Europa i poszczególnych obszarów grantowych w komponencie Kultura znajduje się na stronie: www.kreatywna-europa.eu

 

 

*Creative Europe Desk Polska

Al. Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

Tel. 22 44 76 180

Email: info@kreatywna-europa.eu

 

 

 

 

Wydanie:

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy