książki historyczne

PRL w listach i na fotogramach

Kiedy po raz kolejny politycy i historycy spierają się o PRL, warto sięgnąć po książkę, na którą składają się listy pisane w tamtych czasach do Polskiego Radia. Wybrane i opracowane przez naszego redakcyjnego kolegę, Grzegorza Sołtysiaka, znakomicie ilustrują codzienne życie szarego Polaka w pierwszej połowie lat 50.
Korespondenci odnoszą się nie tylko do politycznych wydarzeń, lecz także piszą o bolączkach życia codziennego, informują (niekiedy donoszą), co się dzieje w ich miejscowościach, nierzadko zadają przy tym niewygodne pytania, np. dlaczego robotnice muszą stać po pracy w kolejkach. Niezwykłą wartość książki podnoszą dobrane fotogramy, dzięki którym miniona epoka, szczególnie dla młodych, staje się bardziej wyobrażalna. Lektura „Księgi listów PRL-u” pozwala też zrozumieć, dlaczego Polacy nie potępiają wszystkiego, co dotyczy Polski Ludowej, nie widzą jej jedynie w czarno-białym świetle.
Księga listów PRL-u. Część pierwsza 1951-1956, Warszawa 2004, Wydawnictwo BAOBAB, Polska Agencja Fotografów Forum

Nie tylko bitwy

Zmarły niedawno autor był historykiem zajmującym się historią najnowszą Polski i Niemiec, historią powszechną oraz międzynarodowymi stosunkami politycznymi XX w. Książka ta ukazuje drugą wojnę światową jako wielowątkowy proces, na który złożyła się ogromna ilość różnych wydarzeń, zarówno w Europie, Afryce, jak i Azji. Opisuje m.in. układ sił politycznych, motywy, jakimi kierowały się walczące strony, decyzje podejmowane przez przywódców mocarstw, kampanie militarne, bitwy.
Antoni Czubiński, Historia drugiej wojny światowej 1939-1945, Dom Wydawniczy Rebis, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004

Dzieje chrześcijańskich Kościołów

Nie jest łatwo zrozumieć chrześcijaństwo z jego wielowiekową historią. Pomoże w tym na pewno książka Zygmunta Kowalczuka, który w fachowy sposób przedstawia dzieje Kościołów chrześcijańskich. Autor dostarcza czytelnikom mnóstwa faktograficznych informacji z historii chrześcijaństwa na tle przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Książka podzielona jest na cztery części – „Pierwsze wieki chrześcijaństwa”, „Od starożytności do średniowiecza”, „Nowożytność” i „Czasy najnowsze”. Ważne są też dodatki, m.in. „Tytuły papieskie”, „Wybrane elementy symboliki chrześcijaństwa” czy „Sobory powszechne”. Dzięki temu książka Kowalczuka staje się interesującym opisem historii chrześcijaństwa, z którą niewątpliwie warto się zapoznać.
Zygmunt Kowalczuk, Zarys historii Kościołów chrześcijańskich. Nie tylko dla studentów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004

Polenlieder na cześć powstania

iemieckich i austriackich, pisane pod wpływem powstania listopadowego. Swe ponowne zainteresowanie Polenlieder prof. Roguski tłumaczy tym, że są one „szczególnym fenomenem literackim, politycznym oraz społecznym”. A także tym, że stanowią próbę obalenia przekonania, że niemieckie utwory pozbawione są walorów artystycznych. Zagraniczni poeci mocno solidaryzowali się z niepodległościową walką powstańców, a to, czy utwory te są bardziej, czy mniej udane, schodzi na dalszy plan, ponieważ „należą do gatunku retorycznej poezji wolnościowej”. Współczesnym miło się czyta te wiersze, pełne emocji oraz poparcia dla Polski i jej listopadowego zrywu.
Piotr Roguski, Dzielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice-Warszawa 2004

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy