Książki na walentynki

Książki na walentynki

PODROŻ MIŁOSNA

Po wyjściu z więzienia Sailor Ripley odwiedza swoją dziewczy­nę, Lulę Fortune. Jednak otoczenie Luli jest przeciwne temu związko­wi. Młodzi postanawiają zatem ze­rwać ze społecznymi konwenansa­mi i wyjechać tam, gdzie ich nikt nie zna. Chcą także odnaleźć źródła dawnej miłości. W poszuki­waniu cudownych początków uczucia kochankowie wyruszają w drogę. Przemierzają całą Ame­rykę białym kabrioletem, po dro­dze przeżywają wiele przygód.

Ta powieść drogi stała się kanwą filmu Davida Lyncha pod tym samym tytułem.

Barry Gifford, Dzikość serca, tłum. Krzysztof For­doński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 146

PANNA MŁODA

To nowy tom nieznanych opowiadań autorki ”Ani z Zielonego Wzgórza”, odna­leziony wiele lat po śmierci autorki, wyda­ny po raz pierwszy w Kanadzie w 1993 r. Bohaterowie Lucy Maud Montgomery przekonują się, że splot przypadkowych, często komicznych wydarzeń może dopro­wadzić do wielkiego uczucia.

Lucy Maud Montgomery, Panna młoda czeka, tłum. Joanna Kazimierczyk, Wydawnictwo Novus Orbis, Gdańsk 1999, s. 178.

GRZESZNI KOCHANKOWIE

Bohaterowie najnowszej opowie­ści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego są kontrowersyjnymi kochanka­mi. Łukasz, wybitny reżyser teatral­ny, ma 88 lat, jego kochanka i zara­zem siostra przyrodnia, Urszula, ma lat 80. Rodzeństwo uświadamia so­bie tłumione od najmłodszych lat uczucie, grając ”Białe noce” Dosto­jewskiego i odtąd trwa nieustannie ich “biała noc” miłości. Para wyjeż­dża za granicę i żyje jako małżeń­stwo, oboje pracują w najlepszych teatrach, on jest reżyserem, ona jego asystentką i aktorką. Ich szczęście mąci to, że Urszula nie może mieć dzieci, zaś Łuka­szowi grozi ślepota.

Pomysł, aby kochankami uczynić parę niedołężnych staru­szków, znamy już ze “Spóźnionych kochanków” Whartona. Wielbicielom Whartona nowa książka Herlinga-Grudzińskiego powinna się spodobać, o ile zaakceptują patetyczny ton, w jakim autor snuje swą opowieść.

Gustaw Herling-Grudziński, Biała noc miłości, Wydaw­nictwo Czytelnik, Warszawa 1999, s. 124

WIERSZYKI WALENTYNKOWE

Książka zawiera krótką historię Dnia Zakochanych oraz le­gendę patrona miłości, św. Walentego. Ponadto setki wierszy­ków walentynkowych, żartobliwych i poważnych, wierszem i prozą. Większość z nich to proste rymowanki, mające tzw. rymy             czę­stochowskie, np. ”W dniu Walen­tynki / Zajrzyj do skrzynki / Bo tam czekają / Cię upominki”, czy “W Dniu Zakochanych / W Dniu Walentego / Od mojego serca / Życzenia dla Twego”, albo proste: “Podobno miłość / Niejedno ma imię. / Ale dla mnie /

Nosi Twoje.”

Barbara i Adam Podgórscy, Święty Walenty, patron zakochanych, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warsza­wa 2000, s. 222

SERCE

”Czy lat dwadzieścia cztery / czy sześćdziesiąt dziewięć / tak samo ser­ce łazi jak samotna pszczoła” – pisze Jan Twardowski w utworze “Serce”.

Jego wiersze, wśród których wiele dotyczy miłości, od wielu lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników wielu po­koleń.

”Jest jeszcze taka miłość

ślepa bo widoczna

jak szczęśliwe nieszczęście

pół radość pół rozpacz

ile to trzeba wierzyć

milczeć cierpieć pytać

skakać jak osioł do skrzynki pocztowej

by dostać nic

za wszystko

miej serce i nie patrz w serce

odstraszy cię kochać”.

Jan Twardowski, Zgoda na świat, Wydawnic­two Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 110

KŁOPOTY Z MĘŻCZYZNĄ

”Z nieodgadnionych powodów mężczyźni przestają kochać kobiety, za którymi nie tak dawno latali z głośnym wizgiem. Nie mówię, rzecz jasna, o wypadkach, kiedy powody widoczne są na pierwsze spojrzenie i każdy się dziwi, co on w niej widział tyle czasu”. Autorka stwierdza, że współcześni mężczyźni cierpią na zanik uczuć, ale większość z nich nie przyznaje się do tego.

“Udają ponieważ chce taki: Z kimś sypiać, a z ta jedną pod rę­ką wypada mu najłatwiej, najprościej i najtaniej; Wracać do do­mu, gdzie jest posprzątane, a brudne koszule w postaci upranej same wróciły do szafy i po drodze poprzyszywały sobie guziki;

Wracać do domu, gdzie przed nosem pojawi się posiłek na tale­rzu; Mieć pełną obsługę w razie grypy, kataru i niedy­spozycji gastrycznych; Żeby ktoś wyczyścił samochód od wewnątrz bez dodatko­wych kosztów; Żeby ktoś go wielbił i podziwiał; Mieć na kim rozładować stres przy­niesiony z pracy; Nie musieć myć po sobie wanny; Mieć święty spokój”.

Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać ze współczesnym mężczyzną, Wydaw­nictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1999, s. 206

KŁOPOTY Z KOBIETĄ

“Rozumny mężczyzna wie, jak posłu­giwać się np. obcęgami. Rozsądnie i ra­cjonalnie oceniamy zalety i wady obcę­gów i już wiemy, do czego są nam przy­datne i niezbędne, po czym używamy ich zgodnie z przeznaczeniem. Z kobietą na­leży postępować podobnie. Kobieta jest to przyrząd wielofunkcyjny, wymagają­cy jednakże starannej pielęgnacji. Przy odpowiednim staraniu w pełni zdaje     eg­zamin i może służyć do końca życia, wciąż w doskonałym stanie” – pisze Jo­anna Chmielewska w humorystycznym poradniku ”Jak wytrzymać ze współcze­sną kobietą”. Autorka podaje typologię kobiet i uzasadnia ją teo­retycznie. Jej zdaniem jest 13 typów: słodka idiotka, herod-baba, kura domowa, wamp, megiera, bluszcz, szlachetny anioł, świet­ny kumpel, bogini, człowiek pracy, niańka, intelektualistka oraz prawdziwa kobietą która zawiera w sobie wszystko. “Kobietę należy sobie wybrać z rozmysłem i pieczołowicie. Podstawo­wym męskim błędem jest poddanie się wyborowi. Błąd ten męż­czyźni popełniają: z lenistwa; z grzeczności; z głupoty; w złudnej nadziei, że będą wielbieni, diabli wiedzą z czego jeszcze.

Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać ze współczesną ko­bietą, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1999, s. 224

MIŁOŚĆ I POLITYKA

Wbrew oczekiwaniom tym, za czym szaleją męż­czyźni, w powieści francu­skiego pisarza Jeana d’Ormessona “Mężczyźni za nią szaleją” nie jest ko­bieta, lecz polityka. To ona budzi marzenia, emocje, rozpala namiętności bohate­rów. Na tle wydarzeń               mię­dzywojennej Europy śledzi­my losy dwóch rodów, których potomkowie przeżywają liczne perypetie miło­sne, rozdarci między osobistymi pragnieniami szczęścia a wymaganiami świata polityki.

Jean d’Ormesson, Mężczyźni za nią szaleją, tłum. Jo­anna Polachowska, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2000, s. 364             

ZAGADKOWA DAMA

Max Worthe, właściciel poczytnej gazety, śledzi proces dziedziczki wielkie­go majątku, Sary Carstairs, oskarżonej o zabicie szwa­gra, z którym miała ro­mans. Choć wyrok jest uniewinniający, Max jest pewien, że Sara zamordo­wała swojego kochanka.

Gdy kobieta znika bez wie­ści, redaktor i wydawca, wykorzystując możliwości swojej gazety, stara się od­szukać zaginioną i rozwi­kłać zagadkę. Wkrótce sam pada ofiarą namiętności, jakie budzi w nim odnaleziona przypadkiem tajemnicza Sara.

Elizabeth Thornton, Anons, tłum. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1999, s. 318

PORADNIK DLA ZAKOCHANYCH

Feng Shui jest starożytną wiedzą o równowadze energii w naszym otoczeniu, o od­działywaniu energii zewnętrz­nej na życie fizyczne i emo­cjonalne człowieka. W książ­ce “Feng Shui dla zakocha­nych” autorka, znawczyni tak­że astrologii i tarota, daje ra­dy, jak aranżo­wać najbliższe otoczenie, by wzbogacić swoje życie uczuciowe i cieszyć się miłością. Jej zdaniem, od­powiednie urządzenie domu, a nawet właściwe przemeblowanie, może ożywić wygasłe emocje, zapewnić harmonię w życiu erotycznym, jak również przywołać miłość do ludzi samotnych.

Sarah Bartlett, Feng Shui dla zakochanych, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2000, s. 176

Poradnik playboya

Autor, James R. Petersen, od ponad dwu­dziestu lat prowadzi rubrykę porad miło­snych “Playboya”. Pisze też felietony po­święcone tematyce seksuologicznej, odpo­wiada na listy czytelników, radzi znudzonym ko­chankom, w jaki sposób postępować, żeby seks nie stał się tylko rutynową czynnością fizjolo­giczną. Wiele rad autora razi dosadnością i bra­kiem finezji. Na przykład znudzonych sobą mał­żonków zachęca, aby rozbili w salonie namiot i bawili się w ostatnich ludzi na Ziemi. Twierdzi też, że najgorszym wrogiem seksu jest materac, dlatego radzi kochać się np. na drążku gimnastycznym, huśtawce lub na starej oponie zawieszonej na drzewie. Dla amatorów…

James R. Petersen, Playboy radzi, czyli seks na 365 sposobów, tłum. Jacek Petrowski, Dom Wydawniczy Rebis; Poznań 1999, s. 358

NISZCZĄCA OBSESJA

Akcja tego ro­mansu dzieje się w 2058 r., w epoce rozwoju technologicznego. Bohaterka jest piękną kobietą odnosi sukcesy w pracy, rozkochuje w sobie mężczyzn. Świat, w którym żyje, dotknięty jest obsesją młodości i sławy. Po­stęp umożliwia długie zacho­wanie urody i sił witalnych, ale żądza i chciwość mogą je zniszczyć. Rywalizacja kobiet zmienia się w bezpardonową walkę o pierwszeństwo.

  1. D. Robb, Kwiat nieśmiertelności, tłum. Tomasz Wilusz, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1999. S.318

 

Wydanie: 6/2000

Kategorie: Książki
Tagi: Ewa Wituska

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy