KSIĄŻKI POLECAMY!

Wojciech Giełżyński
Inne światy, inne drogi
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006
Oto o czym ta książka mówi. O różnych ludach, które wolą świętować, niż pracować. A te święta mają dziwne i bardzo malownicze. I że rację miał Rudyard Kipling, gdy powiadał: \”Wschód jest Wschodem, a Zachód – Zachodem, i one się nie zejdą\”. Oraz: Dlaczego wybuchają rewolucje? I dlaczego wybuchają rzadziej? Jakie są odmiany terroryzmu i jak należy z nimi walczyć? Że na Wschodzie bardziej cenią porządek i hierarchię niż jakieś \”prawa człowieka\”. Że jest mnogość \”trzecich dróg\” i którąś z nich należałoby wybrać, żeby było lepiej. Z książki tej dowiesz się również, dlaczego Hindusi uważają, że naturalnym porządkiem społecznym jest nierówność ludzi. I dlaczego Chińczycy zwą swój kraj Państwem Środka. I czemu wielu Azjatów wyżej ceni honor (po pasztuńsku: nang) niż życie. A także czy to prawda, że kij ma dwa końce. Przede wszystkim zaś: dlaczego Zachód zaczyna przegrywać ze Wschodem.
ELŻ

Stanisław Podemski
Pitawal PRL-u
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2006
Felietony zebrane w \”Pitawalu PRL-u\”, od kilku lat publikowane w \”Gazecie Wyborczej\” w cyklu pod tym właśnie tytułem, składają się na pasjonującą opowieść o dziejach minionego ustroju, widzianych z pozycji sądowego obserwatora i publicysty prawnego. Znajdziemy tu relacje z głośnych niegdyś spraw politycznych i kryminalnych, celne analizy ówczesnego systemu prawnego i jaskrawych nadużyć prawa popełnianych przez władze oraz portrety wybranych osób ze środowiska prawników – zarówno tych, które zasłużyły się pozytywnie, jak i tych, które nie przyniosły mu chluby. Wszystko napisane z lekkością, precyzją i wyczuciem. Głęboka powaga w obliczu rozgrywających się na sali sądowej ludzkich dramatów przeplata się tu z barwną anegdotą i humorem, który nieraz musiał służyć jako jedyne remedium na smutne absurdy tamtej rzeczywistości.
ELŻ

Marek Wierzbicki
Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie.
Studium z dziejów Funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej
Wydawnictwo TRIO, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006
Wydana w serii \”W krainie PRL\” monografia Związku Młodzieży Polskiej zapewne spotka się z zainteresowaniem czytelników – byłych członków tej organizacji. Będą ją z pewnością porównywać do pracy prof. Hillebrandta. O ile tamta mocno ocierała się o hagiografię, o tyle ta, Wierzbickiego, w wielu fragmentach wywoła uczucie niedosytu.
I choć autor wykonał ogromną pracę, ukazując zasady działania ZMP, a raczej jego wielorakie podporządkowanie PZPR, w ograniczonym zakresie przedstawił jednak dorobek ZMP. To, czym się zetempowcy zajmowali, bo nie tylko uczestniczyli w ideologicznych szkoleniach i walce z imperializmem… Brali udział, nieraz decydujący, w przeobrażeniach społecznych (sami też często im ulegając). I nawet jeżeli dziś niektóre ich prace wywołują śmiech, to nie da się całego dorobku ZMP sprowadzać do określenia \”stalinowska organizacja\”.
PD

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy