Czy kuratoria powinny zakazać organizowania studniówek w lokalach?

Czy kuratoria powinny zakazać organizowania  studniówek w lokalach?

PRO

Wojciech Starzyński,
prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Jestem przeciwnikiem robienia wielkiego szpanu, bo przyzwyczaiłem się do organizowania studniówek na terenie szkoły. Sposób przeprowadzenia takiej zabawy świadczy o naszym obyczaju i kulturze. Uważam, że w tej sprawie nie tylko władze oświatowe, ale również środowiska związane z oświatą powinny zająć zdecydowane stanowisko, choć trudno od kuratoriów wymagać jakichś elementów dyscyplinujących i administracyjnego uregulowania problemu. Mogę wskazać pozytywny przykład w najbliższym czasie – studniówkę organizowaną przy współudziale rodziców na terenie warszawskiego liceum im. Staszica.

KONTRA

Sławomir Broniarz,
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Nie. Zakaz byłby bez sensu. Kuratoria nie mogą zabronić organizowania studniówek w restauracjach, bo to robią rodzice. Od nich też zależy wybór miejsca na zabawę, a nauczyciele są tam jedynie zapraszani. Kontrowersje powstają wtedy, gdy wśród rodziców znajdą się osoby, których nie stać na pobyt w żadnym lokalu. Jako dyrektor szkoły uczestniczyłem w takich rozmowach i uważam, że rodzice powinni uwzględniać fakt, iż nie wszyscy mogą dziś sobie pozwolić na duży wydatek, a chodzi o to, byśmy się doskonale bawili i nikomu takiej możliwości zabawy nie odbierali.

Wydanie: 4/2004

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy