Łatwiej o ofertę pracy lub stażu

Łatwiej o ofertę pracy lub stażu

Daleka Bruksela bliska ludziom

Jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez Parlament Europejski w ostatnich tygodniach jest zatwierdzenie zmian przepisów dotyczących funkcjonowania Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES. Działająca od 1993 r. sieć EURES powołana została w celu ułatwienia poszukiwania ofert pracy na terenie 32 państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przeszło dwie dekady funkcjonowania sieci pokazały jednak, że jej efektywność jest zdecydowanie niższa od zakładanej, co skłoniło europosłów do dyskusji nad zmianami poprawiającymi działanie EURES. Wśród osób aktywnie uczestniczących w pracach była polska posłanka do Parlamentu Europejskiego z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Krystyna Łybacka. Jednym z głównych postulatów zgłoszonych w formie poprawki przez posłankę Łybacką była propozycja, aby w ramach sieci EURES udostępnić też oferty praktyk i staży szkoleniowych, z których korzystać będą mogli uczniowie i studenci. Jak zaznacza Krystyna Łybacka, równie ważne jak pozyskanie samej pracy jest stworzenie warunków do zdobycia przez młodych ludzi doświadczenia zawodowego, pożądanego, a w wielu wypadkach wręcz wymaganego na rynku pracy. Młodzi ludzie, mając możliwość odbycia stażu za granicą, nie tylko zyskają umiejętności zawodowe i językowe, lecz także – co ważniejsze – zaistnieją w świadomości potencjalnych pracodawców, którzy mogą się zdecydować na ich dalsze zatrudnienie.
Zgłoszony i przyjęty w toku prac nad zmianami w EURES postulat posłanki Łybackiej jest kolejnym z wielu działań podejmowanych przez polską eurodeputowaną na rzecz tworzenia warunków do połączenia czasu kształcenia ze zdobywaniem praktycznych umiejętności zawodowych. W udzielonej przez Komisję Europejską odpowiedzi na pytanie pani poseł dotyczące zwiększenia liczby beneficjentów programu ERASMUS+ komisarz Tibor Navracsics stwierdził, że „Komisja w pełni popiera pomysł łączenia studiów za granicą ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. (…) Oznacza to, że student podczas tego samego pobytu za granicą może z jednej strony studiować w instytucji szkolnictwa wyższego, a z drugiej strony odbywać staż w przedsiębiorstwie lub innym właściwym miejscu pracy”.
Obserwowany w całej Unii Europejskiej, a tym samym również w Polsce, niedobór pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym powoduje, że niezwykle ważną kwestią staje się potrzeba wskazania młodym ludziom możliwości podążania taką właśnie ścieżką edukacyjnego i zawodowego rozwoju. Wobec upowszechnienia w ostatnich latach wykształcenia ogólnego i studiów na kierunkach humanistycznych kluczową rolę odgrywać będzie dostępność mechanizmów, które tym właśnie osobom pozwolą na uzyskiwanie tak ważnych i poszukiwanych przez pracodawców umiejętności praktycznych.
Więcej informacji o Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES i programie ERASMUS+ można znaleźć na stronach internetowych: www.eures.praca.gov.pl i www.erasmusplus.org.pl.

Wydanie: 12/2016 2016

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy