Lewy prosty

Lewy prosty

Mariusz Kamiński o kierownictwie AWS i rządu: Znaleźliśmy się w takim momencie, że trzeba brać sprawy w swoje ręce. Jeżeli kierownictwo AWS, kierownictwo rządu, nie jest w stanie przejść do ofensywy, to posłowie AWS muszą to robić za cały AWS.
Michał Tober, rzecznik SLD, o posłach AWS: Posłowie AWS nie jeżdżą do Rzymu po to, aby się czegokolwiek nauczyć.
Andrzej Lepper o rządzie: Na wiosnę ludzie się przekonają, że rząd zmienił tylko propagandę, a nie politykę. Że większe pieniądze dla rolnictwa, hutnictwa, służby zdrowia to kłamstwo. I wtedy będzie atmosfera do ogłoszenia strajku generalnego.
Czesław Bielecki o rolnictwie: W rolnictwie jest 20-25% gospodarstw, które rzeczywiście produkują na rynek, i reszta, która jest fragmentem gospodarki naturalnej. Jeżeli chodzi o tę zamrażarkę transformacji, którą jest polska wieś, to ja nie mam do niej tak zdecydowanego negatywnego stosunku jak np. nasz koalicyjny partner.
Adam Wędrychowicz, pos. ROP, o Janie Olszewskim: ROP pod kierownictwem Jana Olszewskiego sprzeniewierzył się swoim ideałom.
Jan Lityński o SLD: Nie ma innej partii lewicy na scenie, poważnej partii. Niewątpliwie jest to partia o charakterze demokratycznym. Stosuje metody demokratyczne.
Adam Michnik do Krzysztofa Kauby, zastępcy B. Nizieńskiego: Jest Pan sędzią, prawnikiem, był Pan wieloletnim rzecznikiem prasowym. Pańska nieznajomość prawa prasowego stawia pod znakiem zapytania Pańskie kompetencje sędziowskie. Kiedy czytałem Pański list, stanęli mi przed oczami PRL-owscy sędziowie, którzy skazywali mnie w tamtych latach.
Kard. Józef Glemp o sprawiedliwości: Sprawiedliwości w doczesności nie załatwimy w pełni.
Ryszard Bugaj o polityce społecznej: Jeśli chodzi o politykę społeczną, to ona została całkowicie zdominowana przez bardzo ortodoksyjne i radykalne podejście Leszka Balcerowicza.
Mirosława Marody o polskich perspektywach: Postępujące rozwarstwienie, marginalizacja gospodarcza, wzrost poparcia politycznego dla populistycznych demagogów, załamanie rządów prawa, korupcja. To nie jest żadne krakanie, lecz całkiem realne możliwości, tkwiące korzeniami w procesach, które obecnie obserwujemy.
A.D.

Wydanie: 1/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy