Czy likwidacja próbnych matur jest słuszna?

Czy likwidacja próbnych matur jest słuszna?

PRO

Marek Legutko,
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
W ubiegłym roku zachęcaliśmy dyrektorów szkół, aby w listopadzie przeprowadzili próbę matury z wykorzystaniem nowych narzędzi. Dostarczyliśmy np. zestawy pomagające nauczycielom w ocenianiu prac. Chodziło też m.in. o to, by młodzież mogła w grudniu podjąć ostateczną decyzję, czy chce zdawać maturę na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. Takich zmian w tym roku nie ma. Egzamin odbędzie się w normalnym terminie według zasad, które szkoły już znają, nie ma więc potrzeby, by w listopadzie robić próbę. Szkoły mogą natomiast zorganizować próbną maturę na wiosnę. W marcu 2008 r. roześlemy próbne zestawy zadań.

KONTRA

Sławomir Broniarz,
przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego
Próbna matura jest zabiegiem technicznym, a także psychologicznym przygotowaniem do egzaminu. Z jednej strony, może być pewnym sprawdzianem wiedzy, z drugiej – zabiegiem uspokajającym uczniów przed właściwą maturą. Jest to wewnątrzszkolne wydarzenie. Nie wiem, jaką wartość mogłoby mieć zlikwidowanie próbnych matur – oszczędność papieru, odciążenie nauczycieli? Sądzę, że tego typu zmiana może przynieść więcej strat niż korzyści. Jeśli coś chcemy w tej sprawie zmieniać czy poprawiać, zapytajmy najpierw nauczycieli i młodzież. Trzeba mieć do czynienia z problemami szkolnymi na co dzień, a nie podejmować decyzje zza biurka.

Wydanie: 39/2007

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy