Listy od czytelników Nr 17/2016

Listy od czytelników Nr 17/2016

Żądamy przeproszenia kombatantów
Jesteśmy zaszokowani i głęboko oburzeni wypowiedzią przedstawiciela obecnej władzy, dr. Sławomira Cenckiewicza, byłego historyka IPN, a obecnie dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, zawierającą m.in. słowa: „Żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego nie są wojskiem polskim, a ich szlak bojowy nie jest częścią historii naszego oręża. Żołnierzy z lat 1943-1989 hańbi obrona komunizmu”.
My, środowisko kombatanckie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie, skupiające weteranów, którzy w 1939 r. stanęli do walki w obronie ojczyzny, byłych żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1943-1945, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, wojsk sojuszniczych na Wschodzie i Zachodzie, którzy walczyli o wyzwolenie naszej ojczyzny i Europy spod okupacji hitlerowskiej, a później walczyli z UPA, wyrażamy swój stanowczy protest przeciw tak haniebnym wypowiedziom. Występujemy w imieniu kombatantów będących u schyłku swojego życia oraz w obronie czci i honoru żołnierzy poległych.
Żądamy odwołania tych słów i przeproszenia kombatantów. Decyzję o proteście podjęto na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Szczecinie 31 marca 2016 r.
W imieniu naszych członków
Janina Koptas, prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Szczecinie
płk w st. sp. Leon Bodnar, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, zastępca prezesa

W imieniu zarządu Koła ZKRP i BWP Szczecin Niebuszewo-Bolinko protestujemy przeciw haniebnemu stwierdzeniu dr. Sławomira Cenckiewicza, który obraził kombatantów, byłych żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego.
Dzięki tym armiom, tym żołnierzom p. Cenckiewicz może reprezentować pokolenie, które nie wie, czym jest wojna, żyje w pokoju i w spokoju realizuje swoje życie osobiste, zawodowe, naukowe.
(…) Ta wypowiedź jest zaprzeczeniem patriotyzmu, szacunku dla daniny krwi odchodzącego pokolenia. Oczekujemy wyjaśnienia, jakie kryteria historyczne uzasadniały tak haniebnie obraźliwą wypowiedź.
Zbliża się 71. rocznica operacji berlińskiej. 17 kwietnia 1945 r. żołnierze obu armii forsowali Nysę Łużycką i Odrę pod Siekierkami, by zawiesić biało-czerwoną flagę na ruinach Reichstagu. Dlaczego dr Cenckiewicz zubaża historię Polski o tak doniosłe wydarzenia? Na cmentarzach wojennych, gdzie spoczywają tysiące patriotów, którzy kierując się patriotyzmem, swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny, poległym należy oddać hołd, a nie wymazywać ich z pamięci narodu. Oczekujemy odwołania haniebnej wypowiedzi.
Mgr Tadeusz Kiełbowski, prezes koła Niebuszewo-Bolinko Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych


Czego Ameryka chce od Polski  
Analiza naszych stosunków z USA powinna uwzględniać doktryny Brzezińskiego i Wolfowitza, zmierzające do dominacji nad światem i osłabienia Rosji. Z kolei Friedman wyznaczył Polsce rolę szczególną – wbijania klina między Rosję a Niemcy. I odgrywamy tę rolę z naddatkiem. Z Rosją praktycznie jesteśmy w stanie wojny podsycanej na wszystkich płaszczyznach, poczynając od kultury i propagandy. Wojny samobójczej. Najpopularniejszy podręcznik polityki mówi, że państwo nie powinno mieć przyjaciół ani wrogów – państwo powinno mieć interesy.

Wojciech C.


Nie tylko słowem, lecz i czynem
Chciałbym, żeby zwolennicy całkowitego zakazu aborcji pokazali, że są gotowi dać wyraz swoim poglądom nie tylko słowem czy „duchową adopcją nienarodzonych“, ale i czynem. Proponuję uzupełnienie projektu ustawy następującymi przepisami:
Art. N: Odrzucone przez rodziców biologicznych dzieci niepełnosprawne i urodzone z gwałtu będą drogą losowania przydzielane do adopcji osobom, które podpisały się pod projektem niniejszej ustawy, oraz członkiniom i członkom parlamentu, którzy głosowali za jej przyjęciem, a także prezydentowi, który ją podpisał. Dotyczy to również dzieci osieroconych.
Art. N+1: Do chwili przydzielenia dziecka osoby objęte obowiązkiem losowania są zobowiązane do nieodpłatnej pomocy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi rodzicom lub instytucjom opiekuńczym w wymiarze średnio co najmniej 4 godz. dziennie.
Art. N+2: W przypadku śmierci adoptowanego dziecka niepełnosprawnego osoba adoptująca wraca do puli losowania i obejmuje ją obowiązek wynikający z art. N+1.

Jan Szełemech


Kaczyński już wsadza
Muszę uściślić wypowiedź Michała Boniego o Jarosławie Kaczyńskim (PRZEGLĄD nr 16, s. 63). Nie „zacznie wsadzać przeciwników politycznych”, ale już zaczął. Redaktor naczelny „Faktów i Mitów” Roman Kotliński już siedzi od 15 lutego br. Nic dziwnego. Kaczyński po klęsce wyborczej 2007 r. wymienił ten tygodnik na pierwszym miejscu listy przyczyn porażki PiS.
Teresa Jakubowska, Stowarzyszenie Racjonalna Polska

Wydanie: 17/2016 2016

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy