Listy od czytelników nr 21/2017

Listy od czytelników nr 21/2017

Korzystania z telefonu trzeba się nauczyć
W 20. numerze PRZEGLĄDU eksperci odpowiadali na pytanie „Czy powinno się wprowadzić zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przekraczania jezdni?”. Moim zdaniem zakazy, nakazy i kary niczemu tu nie zaradzą. Potrzebna jest zmiana mentalności (proces wymagający wielu lat pracy, także mądrej edukacji w domu rodzinnym, czyli nauki odpowiedzialnego korzystania ze zdobyczy techniki, nauki poruszania się po drogach (jako pieszy i jako kierowca). Tego nie da się w żaden sposób uregulować prawnie. Nawet ewentualne akcje informacyjne (banery w przestrzeni miejskiej, reklamy w mediach, pogadanki w szkołach) odniosą niewielki skutek bez wsparcia rodziców. Praktyczna mądrość zaczyna się w domu.

Artur Lewczuk

Jak się skończyła wojna w Europie
Bardzo dziękuję Bohdanowi Piętce za tekst „Czy Polska przegrała wojnę?” (PRZEGLĄD nr 19). Chciałbym dodać nieco informacji do problemu ujętego w zdaniu: „»Polska niepodległa« – czyli wyzwolona przez aliantów zachodnich i pozostająca w orbicie wpływów Zachodu – na pewno nie miałaby granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej”.

Jesienią 1941 r. Amerykanie mieli trzy sprawne dywizje, w ciągu dwóch lat planowali zorganizować 200 dywizji i zbudować flotę transportową, aby przewieźć je do Europy. W tym czasie generałowie Hitlera byli tak pewni szybkiego zwycięstwa, że zanim zaczęli atak na ZSRR, zaplanowali już dalsze podboje: 19 czerwca 1941 r. gen. Alfred Jodl podpisał dyrektywę nr 32 OKW (Oberkommando der Wehrmacht) „Przygotowanie do okresu po przeprowadzeniu planu Barbarossa”. Przewidywano w niej m.in. odcięcie Wielkiej Brytanii od złóż ropy naftowej w Iraku i Iranie oraz szczelną blokadę Wysp Brytyjskich. Gdyby udało się zrealizować te plany, cała Europa na długo pozostawałaby pod rządami Niemiec hitlerowskich, a na ziemiach Słowian – w tym Polski – z powodzeniem wcielano by w życie założenia Generalnego Planu Wschodniego. Po zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim Hitler dawał swoim administratorom 10 lat na zrealizowanie w Generalnej Guberni założeń tego planu. Armia Czerwona przekreśliła te zamiary hitlerowców. Na początku maja 1945 r. wojska radzieckie stanęły na wschodnim brzegu Łaby, a na zachodnim stanęły wojska amerykańskie i brytyjskie. Wojna w Europie się skończyła. Europa, w tym Polska, została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej oraz wpływów nazizmu i zapewne nikt z „wielkich” nie myślał wówczas o nowej wojnie w Europie. Nie było więc możliwe wkroczenie do Polski alianckich wojsk wyzwoleńczych z Zachodu ani w 1945 r., ani w latach następnych.

Eugeniusz Kuklis

Wydanie: 21/2017

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy