Listy od czytelników nr 44/2015

Listy od czytelników nr 44/2015

Celne diagnozy Kołodki

Prof. Grzegorz W. Kołodko w wywiadzie „Jak uzdrowić Polskę” (PRZEGLĄD nr 43) stawia diagnozy, które są ignorowane przez obecnie rządzących. Nadwiślański neoliberalizm wierzga z coraz mniejszą siłą, mówi profesor. Myślę, że i globalny neoliberalizm również wierzga coraz słabiej, czego dowodzą unijne i amerykańskie konwentykle, które za wszelką cenę chcą nas uszczęśliwić Transatlantyckim Partnerstwem Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP) oraz arbitrażem, który może ubezwłasnowolnić demokratycznie wybrane rządy. Neoliberalny globalny korporacjonizm chce się zabezpieczyć na wiele lat przed nieuchronnymi zmianami, które opisują choćby Piketty, Krugman czy Stiglitz. Szkoda, że ten temat został w rozmowie pominięty, jestem jednak pewien, że w najbliższym czasie powróci na łamy PRZEGLĄDU.

Tadeusz Kalinowski

Jubileusz narodowej biografii

Od 1935 r. ukazało się już 49 tomów Polskiego Słownika Biograficznego z niemal 30 tys. życiorysów Polaków i postaci związanych z Polską – od żyjących w IX w. do zmarłych w 2000 r. Do słownika trafiają biogramy ludzi, którzy czymś się wyróżnili – naukowców, polityków, pisarzy, narodowych bohaterów, ale i zdrajców. Każdy życiorys musi być obiektywny i podawać fakty, a nie opinie i polityczne komentarze. Z okazji 80-lecia tego niezwykle cennego dzieła, wydawanego wspólnie przez Polską Akademię Nauk oraz Polską Akademię Umiejętności pod patronatem Sejmu i Prezydenta RP, redaktor naczelny tego unikalnego w skali kraju i Europy wydawnictwa prof. Andrzej Romanowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od niedawna poszczególne hasła PSB są już dostępne w internecie pod adresem:

www.ipsb.nina.gov.pl

Jaka płaca po wyborach

Moim zdaniem, politycy dalej śpią. Wprawdzie zaczęli mówić o tym, że mało zarabiamy, ale tylko w kampanii wyborczej, którą postrzegają jako formę reklamy. Klasa polityczna traktuje ludzi jak durniów, którzy jeszcze raz dają się nabrać po to, by oni mieli z czego żyć. Nawet nie wiedzą, że są żebrakami, prosząc o wsparcie. Po wyborach będzie jeszcze gorzej, bo nie są to ludzie mający wiedzę ekonomiczną, prawną (oprócz nielicznych), politechniczną czy polityczną, za to znają się na manipulacji, zwyczajnym kłamstwie i oszustwie. I właśnie oszustwo jest podstawą ich działania. Jak w każdej reklamie obiecują olśniewający efekt, ale ich obietnice nigdy się nie spełnią, za to oni będą załatwiać interesy swoje i rodziny.

Ewa Gąsowska

Kulejące nauczanie historii

W nr. 42. PRZEGLĄDU znawcy tematu odpowiadają na pytanie: „Czego uczą podręczniki historii?”. Krótkich odpowiedzi udzielili profesorowie Andrzej Friszke, Dariusz Jarosz i Kazimierz Ilski, Magdalena Szczygielska – nauczycielka historii w LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie i Stefan Zgliczyński – dyrektor polskiej edycji „Le Monde Diplomatique”. Z ich wypowiedzi wyłania się taki oto obraz: reforma szkolna spowodowała, że wychowaliśmy ludzi, którzy o historii nie mają zielonego pojęcia, są historycznymi analfabetami. W podręcznikach dominuje historia polityczna. Nie mówi się o niektórych podstawowych pojęciach pozwalających zrozumieć otaczający nas świat. Niestety, nie ma podręcznika do modułu „gospodarka”. Polskie podręczniki historyczne pisane są w przeważającej części przez autorów prawicowych o poglądach narodowo-konserwatywno- katolickich, co wyraźnie widać w doborze tematów i treści. Zamiast podsumowania zacytuję ostatnie zdanie z wypowiedzi Stefana Zgliczyńskiego: „Można powiedzieć, że szkolne nauczanie historii jest zbieżne z linią wyznaczoną przez IPN, który ze skrajnie zideologizowanej i nieprawdziwej wizji historii Polski uczynił wersję oficjalną”.

Józef Brzozowski

Wydanie: 44/2015

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy