Łódzka „prawda” o getcie

Łódzka „prawda” o getcie

Głośno domagamy się, żeby za granicą podkreślano, że obozy i getta w Polsce podczas II wojny światowej tworzyli Niemcy. A tymczasem czytelnik „Dziennika Łódzkiego” zwrócił uwagę na ulotkę promującą atrakcje turystyczne Łodzi, rozpowszechnianą przez urząd miasta. O łódzkim getcie można się tam dowiedzieć, kiedy istniało, że było drugim co do liczebności po warszawskim, ilu Żydów w nim zamknięto, a nawet z jakich krajów pochodzili. Za to nie ma tam informacji… kto getto stworzył. Wzmianka o tym ma się znaleźć w drugim wydaniu ulotki. „Ubolewam, że brakuje tej informacji w ulotce, ale mieliśmy tam bardzo mało miejsca”, stwierdził Jarosław Nowak, dyrektor Biura Promocji UM. Faktycznie, taki drobiazg można było spokojnie pominąć.

Wydanie: 7/2005

Kategorie: Przebłyski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy