Lokomotywa uczelni

Lokomotywa uczelni

Prof. Józef Skrzypczak, Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu

Jestem rektorem i wykładowcą w wyższej szkole, która kształci dziewczęta w zawodzie kosmetologa. Jest to zawód oficjalnie wpisany na listę kierunków studiów przez Ministerstwo Edukacji. Podstawowy zasób wiedzy, który przekazujemy w toku studiów, obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej kosmetologii, dermatologii i fizjoterapii, ale zakłada się również, że nasze absolwentki będą mistrzami zawodu, a więc ich zadanie to kształcenie innych. Potrzebna jest zatem wiedza pedagogiczna i to jest przedmiotem moich zajęć. Wykładam również komunikację interpersonalną, bowiem kosmetolog powinien umieć przekonywać do siebie pacjentów, powinien nauczyć się też metod komunikowania z uczniami.
W tym roku Wyższą Szkołę Zawodową Pielęgnacji Zdrowia i Urody opuszcza 250 nowych absolwentek. Część z nich będzie się kształcić dalej. Nauka w naszej szkole kończy się na stopniu licencjata. Nie ma jeszcze magistrów kosmetologii, ale umożliwiamy naszym absolwentkom uzupełnienie wykształcenia w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie mogą uzyskać stopień magistra w specjalności promocja zdrowia, lub na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – w specjalności pedagogika zdrowia. Te dwie uczelnie, w swoich branżach najlepsze w kraju, zgodziły się przyjmować nasze absolwentki. Uważam to także za swój sukces.

Wydanie: 29/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy