Jedź na turnus rehabilitacyjny

Jedź na turnus rehabilitacyjny

Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, przysługuje Ci prawo skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego – czyli, jak mówi ustawa, z “zorganizowanej formy aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku”, trwającej nie krócej niż 14 dni. Może to być pobyt nad morzem, ale i np. spływ kajakowy czy obóz wędrowny.
Raz w roku można uzyskać dofinansowanie wynoszące do 35% przeciętnego wynagrodzenia. Przysługuje ono osobom samotnym, których dochód nie przekracza 65% średniego wynagrodzenia, lub członkom rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie pobytu może uzyskać także Twój opiekun.
Aby wyjechać na turnus rehabilitacyjny, trzeba wypełnić dwa formularze: wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON i wniosek lekarza o skierowanie na turnus. Pierwszy wniosek wypełniasz Ty, drugi – Twój lekarz. Formularze można wziąć z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub z ważniejszych organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Do wniosków dołączamy kopię orzeczenia o niepełnosprawności i oświadczenie o naszych dochodach. Dokumenty składamy (nie musimy robić tego osobiście) w PCPR. W ciągu czterech, sześciu tygodni od dnia złożenia wniosków powinniśmy uzyskać pisemne zawiadomienie, czy przyznano nam dofinansowanie. A wtedy z długiego wykazu organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (dysponują nimi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) wybieramy imprezę, która nas interesuje.

AL

Wydanie: 5/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy