Medale za tolerancję

Medale za tolerancję

“Tolerancja w znaczeniu najszerszym to aprobata dla aksjologicznego pluralizmu, szacunek dla wszystkich uczciwych opcji życiowych i wyborów światopoglądowych. Zgoda na to, że nie można dzielić ludzi według kryteriów genealogicznych, upokarzać i marginalizować kogokolwiek”, napisał w ubiegłym roku prof. Andrzej Walicki. I jego słowa mogą być mottem tegorocznej uroczystości, w czasie której już po raz 13. Fundacja Ekumeniczna “Tolerancja” przyznała prestiżowe medale “Zasłużony dla Tolerancji”. W tym roku uhonorowano Ryszarda Kalisza, prof. Bronisława Łagowskiego i Andrzeja Wielowieyskiego. Nagrody zespołowe otrzymali: Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, Stowarzyszenie “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” oraz Towarzystwo Jana Karskiego. Laureatami nagrody zagranicznej są: aktorka Bente Khan – Norwegia i dr Uri Huppert – Izrael. Bardzo nam miło, że wśród laureatów jest prof. Bronisław Łagowski, wybitny uczony i współpracownik “Przeglądu”. Prof. Łagowski został wyróżniony m.in. za mądrą odwagę mówienia rzeczy niepopularnych w obronie najważniejszych wartości. Nagroda tradycyjnie wręczana jest z okazji Światowego Dnia Tolerancji, a gospodarzem tegorocznej uroczystości byli Teatr Żydowski i jego dyrektor Szymon Szurmiej.
Przewodniczący Społecznej Rady Fundacji, prof. Jerzy Wiatr, przypomniał, że fundacja z dużą konsekwencją realizuje postawione sobie cele, takie jak kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszystkich mniejszości, zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych.
W uroczystości wręczenia nagród wzięła udział młodzież z warszawskich gimnazjów tolerancji nr 45, 50, 61 i 83. Takich szkół, które mają specjalny program wychowujący w duchu tolerancji, jest w Polsce ok. 60.
Kazimierz Morawski, założyciel Ekumenicznej Fundacji “Tolerancja”, przypomina, że “fundacja powstała z inicjatywy grupy działaczy chrześcijańskich, którym bliska jest idea tolerancji. Powodem były zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie, a zwłaszcza wzrost przejawów nietolerancji. Naszym głównym obiektem zainteresowania stały się polskie szkoły, bo wiadomo, że od wychowania i postaw młodzieży zależeć będzie nasza przyszłość. Chcemy zagrożeniom wynikającym z niedojrzałości społecznej przeciwstawiać wartości będące wspólnym dorobkiem ludzkości”.
Medale “Zasłużony dla Tolerancji” w latach ubiegłych otrzymali m.in.: Aleksander Małachowski, Andrzej Szczypiorski, Jacek Kuroń, prof. Karol Modzelewski, prof. Tadeusz Zieliński, prof. Ewa Łętowska, Józef Hen, prof. Jacek Majchrowski, prof. Magdalena Środa, Olga Lipińska, Jerzy Owsiak, Kazimierz Kutz, prof. Andrzej Walicki, prof. Jan Widacki, prof. Andrzej Romanowski. W 2005 r. wyróżnieniem tym został uhonorowany także zespół “Przeglądu”.

Wydanie: 47/2010

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy