Nadesłane do redakcji

Zdzisław Rozbicki
Niepoprawne rozmyślania i zwierzenia
Wrocław 2007
Autor podjął się próby opisu swej żołnierskiej służby na tle zachodzących procesów społeczno-politycznych, obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania PRL. Stara się pokazać, że nie wolno stosować jednej miarki do całego okresu PRL, wskazuje na przykładzie armii pozytywny proces zmian. Pisze o zagrożeniach, jakie niosą próby naginania historii do aktualnych potrzeb politycznych. Mówi o tym otwarcie i wprost. Podkreśla znaną prawdę, że historia jest jedna, nie da się jej zmienić według czyichś gustów ani poprawiać. Wskazuje, że obecnie nie ma atmosfery ani chęci do rzetelnej analizy i oceny naszej historii. Gen. Rozbicki mocno akcentuje tezę, że nie wolno milczeć, trzeba włączyć się do publicznej debaty wokół tych spraw. Milczenie bowiem jest niejako zgodą na przyjmowanie krzywdzących, nieprawdziwych ocen przeszłości.
Książkę można nabyć pod adresem: Związek Żołnierzy LWP, 53-328 Wrocław, ul. Bernarda Pretficza 24.

Ewa Madeyska
Katoniela
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007
\”Napisałam tę książkę ze złości na zakłamane postawy niektórych katolików\”, mówi Ewa Madeyska, jak zaznacza, katoliczka od urodzenia. Jej powieść to gorzkie wyznanie kobiety zniewolonej przez ortodoksyjny katolicyzm, dorastającej w rodzinie pełnej przemocy fizycznej i psychicznej, uznającej \”wzorzec katolicki\” jako model życia. Zgodnie z nim władzę w domu sprawuje mężczyzna, kobieta pokornie godzi się na bycie niewolnicą. Tak jak Aniela tkwiąca w nieudanym małżeństwie. Małomiasteczkowy świat, gdzie faceci piją, romansują albo dewocieją, a kobiety biernie się im poddają, autorka opisuje ostro, oryginalnym językiem, stosując stylizacje biblijne.

Marek Harny
Zdrajca
Prószyński i S-ka,
Wydawnictwo WAM
Warszawa, Kraków 2007
Lustracja w Kościele to temat nośny i na czasie. Bohater \”Zdrajcy\”, ks. Konrad, człowiek z przeszłością durną i chmurną, niezapowiadający się wcale na kapłana, wbrew sobie, pod presją innych zostaje wciągnięty w akcję tropienia dawnych agentów. Cena poznania nazwisk byłych donosicieli jest jednak bardzo wysoka, podobnie jak siła niszczącego ludzi żywiołu lustracji. Autor nie opowiada się tu po niczyjej stronie, a swojego bohatera traktuje ze współczuciem i wyrozumiałością.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy