W najnowszym (3/2017) numerze Przeglądu polecamy

W najnowszym (3/2017) numerze Przeglądu polecamy

OPINIE
Unia i świat u progu roku 2017
Zjednoczenie Europy pozwoliło osiągnąć pewne sukcesy, ale także wywołało pewne napięcia, które są do pokonania przy zachowaniu odpowiednich relacji między sferą wspólnotową UE oraz jej funkcjonowaniem w kontekście międzyrządowym – pisze dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Kiedy podejmowane są próby narzucenia zbyt szybkiego tempa uwspólnotowienia, zwłaszcza w obszarach pozarynkowych, odzywają się mocniej racje narodowe i rośnie akceptacja dla populizmu, co przynosi więcej strat niż korzyści. Wydaje się zatem, że nie ma potrzeby przyśpieszania pewnych procesów integracyjnych, tam gdzie nie ma dla nich powszechnej akceptacji.

HISTORIA
Jan Sehn – łowca nazistów
Był najbardziej oryginalnym tropicielem zbrodniarzy wojennych. Doprowadził do skazania Rudolfa Hössa. Sehn nakłonił Hössa do spisania przed egzekucją wspomnień, dzięki czemu powstała książka, która do dzisiaj stanowi jedną z najlepszych i najbardziej poruszających okazji do zajrzenia w umysł masowego mordercy. W swoich wysiłkach prowadzących do skazania sprawców Sehn nigdy nie zapominał, kto naprawdę ucierpiał. Nigdy nie dał się zwieść żałosnym próbom wzbudzania żalu przez Hössa.

Fragment książki Andrew Nagorskiego „Łowcy nazistów”.

EKOLOGIA
Miasta duszone smogiem
W pierwszych dniach stycznia społeczeństwo zostało zelektryzowane informacjami o kilkukrotnym, a nawet kilkunastokrotnym przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza, m.in. groźnymi dla zdrowia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5. Obecne alarmy smogowe to próba wprowadzenia lub spopularyzowania zachowań od lat funkcjonujących na zachodzie Europy, gdzie przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza uruchamia rozmaite działania ochronne. My do tego jeszcze nie przywykliśmy, ale powoli zaczynamy wdrażać podobne procedury.

FELIETONY I KOMENTARZE
Jerzy Domański: Żałosne pośmiewisko
Bronisław Łagowski: Amerykanie przyszli!
Agnieszka Wolny-Hamkało: Warhol maluje Baumana
Tomasz Jastrun: Odrabianie lekcji
Edward Mikołajczyk: Debata w tytule, a w środku miesięcznica

Strony: 1 2 3

Wydanie: 3/2017

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy