Czy nieustanny wzrost długu publicznego jest groźny dla polskiej gospodarki?

Czy nieustanny wzrost długu publicznego jest groźny dla polskiej gospodarki?

PRO

Prof. Wacław Wilczyński
ekonomista
Dług publiczny, który wynosi 51-52% PKB, w jakimś sensie jest groźny dla gospodarki. Politycy zarządzający gospodarką zapominają, że przyrost długu rocznie o 30 mld zł sprawia, iż rzeczywiste tempo wzrostu PKB nie wynosi 6-7%, ale tylko 3%. Ponadto wysokie są koszty obsługi tego długu, raty i odsetki, w sumie 27-28 mld zł rocznie, które płacimy i w związku z tym nie mamy w budżecie tych pieniędzy na służbę zdrowia, na naukę i oświatę. Nie mamy na nic pieniędzy, bo nie mamy swobody płatniczej.

KONTRA

Prof. Andrzej Wernik
ekonomista
Na razie nic groźnego się nie dzieje. Dług publiczny, który wynosi obecnie ok. 48% PKB, rośnie teraz niezbyt szybko. Między rokiem 2005 a 2006 zanotowano wzrost długu w stosunku do PKB poniżej jednego punktu procentowego. Także w roku bieżącym, przy dobrej koniunkturze i wysokich dochodach budżetowych duży wzrost zadłużenia nam nie grozi. Wiadomo jednak, że dobra koniunktura nie będzie trwać wiecznie. Za jakiś czas na pewno się popsuje i wtedy na sprawę długu trzeba będzie spojrzeć inaczej.

 

Wydanie: 26/2007

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy