Niezwykłe zwykłe rzeczy

Niezwykłe zwykłe rzeczy

Czy otaczające nas przedmioty mogą wyglądać inaczej? Odpowiedź znajdzie się na wystawie „Różne rzeczy”, eksponującej prace studen­tów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie z ostat­nich trzech lat. Reprezentują oni cechy, które powinny charakteryzo­wać projektanta, czyli niekonwencjonalność myślenia i niestandardowy spo­sób rozwiązywania postawionego problemu. Nie zapominają przy tym o funk­cjonalności. Prezentowane projekty są efektem współpra­cy Wydziału Wzornictwa ASP z liczącymi się produ­centami, udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konkursach oraz realizacji pro­jektów kursowych i dyplomowych.

Wystawę „Różne rzeczy” można oglą­dać od 10 kwietnia w Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Pałacyk” w War­szawie.

Wydanie: 15/2003

Kategorie: Kultura

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy