Pamięć – historia Żydów

SK książki Żydzi

Pamięć – historia Żydów

Wydana w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz książka przeznaczona jest dla młodego czytelnika i stanowi znakomite kompendium wiedzy o historii polskich Żydów, ich wielowiekowym współistnieniu z innymi narodami Rzeczypospolitej, o wkładzie w polską kulturę i światowe dziedzictwo.
Tytuł książki – \”Pamięć\” – oddaje sens powstania tej publikacji, bo jedynie pamięć, jak mówi przewodnicząca Fundacji Shalom, Gołda Tencer, jest w stanie wskrzesić obrazy z życia polskich Żydów.
Ułatwia to lektura książki, która została wydana w niezwykle starannej oprawie merytoryczno-graficznej. Konstrukcja pracy, liczne, starannie dobrane marginalia, pozwalają w każdej chwili dotrzeć do najważniejszych informacji o Żydach, ich religii, historii i obyczajach. Można by nawet napisać, że poszczególne strony bardziej przypominają strony internetowe, co dla młodego odbiorcy nie jest bez znaczenia.

Barbara Engel, Feliks Tych, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyngul, Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie, i po Zagładzie, Warszawa 2004, Wydawca Gołda Tencer Fundacja Shalom

Choć już we wstępie autor zastrzegł, że swoją książkę zaczął pisać na długo przed terrorystycznym atakiem na Amerykę, to jednak być może 11 września 2001 r. będzie kiedyś datą początku upadku imperium USA. Właśnie w słowie imperium zasadza się pomysł na powstanie tej monografii. Bender bowiem dokładnie analizuje, a raczej porównuje powstanie, rozkwit i… upadek Cesarstwa Rzymskiego do wydarzeń z dziejów Ameryki. Kiedy więc i co spowoduje koniec amerykańskiego imperium? Warto się dowiedzieć z tej niekonwencjonalnej pracy.

Peter Bender, Ameryka. Nowy Rzym, przełożyli Agnmieszka Krzemińska i Adam Krzemiński, Sic!, Warszawa 2004

Niezwykła autobiografia powstańca warszawskiego, a po wojnie jednego z najlepszych amerykańskich architektów. Wspomnienia syna prezydenta Warszawy czasów wojny to skrupulatny zapis dokonań, młodego człowieka, który po wojennych doświadczeniach systematycznie wspinał się na szczyty światowej architektury i który wszędzie, gdzie było możliwe, podkreślał, że jest Polakiem.

Julian E. Kulski, Dziedzictwo Orła Białego, z angielskiego przełożyła Anna Karwacka, Świat Książki, Warszawa 2004
PD

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy