“Państwo i Prawo” skończyło 55 lat

“Państwo i Prawo” skończyło 55 lat

Nie ma chyba w Polsce drugiego pisma, które w całej swojej 55-letniej historii miałoby zaledwie trzech redaktorów naczelnych i niezmienną od pierwszego numeru winietę. A taki właśnie jest miesięcznik “Państwo i Prawo”, wydawany przez Komitet Nauk Prawnych PAN. Od 20 lat jego redaktorem naczelnym jest prof. Leszek Kubicki (b. minister sprawiedliwości), zaś od ponad 40 lat funkcję sekretarza redakcji pełni dr Krzysztof Poklewski-Koziełł, który podczas uroczystego spotkania z okazji 55. urodzin miesięcznika został odznaczony przez ministra edukacji, Edmunda Wittbrodta, medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Na to spotkanie przyszli przyjaciele “Państwa i Prawa” – całe grono znamienitych naukowców, teoretyków i praktyków, by wymienić choćby Romana Hausera, prezesa NSA; Marka Safjana, prezesa Trybunału Konstytucyjnego; Janusza Tazbira, wiceprezesa PAN; Janusza Wojciechowskiego, szefa NIK; Andrzeja Zolla, rzecznika praw obywatelskich. Wymieniać można długo, bo, jak stwierdził prof. Jan Baszkiewicz, przez pismo przewinęło się kilka tysięcy autorów, prawdziwa dywizja prawnicza. “Czasy się zmieniały, a »Państwo i Prawo« trwało, trwa i trwać będzie”, powiedział prof. Tadeusz Zieliński, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Życzenia od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przekazała min. Jolanta Szymanek-Deresz, podkreślając, że od samego początku swych studiów prawniczych znajdowała w “Państwie i Prawie” potrzebne jej materiały.
Zdaniem prof. Leszka Kubickiego, słowa “państwo” oraz “prawo” są rodzaju nijakiego, ale miesięcznik robił wszystko, by nie być nijakim. Trzeba powiedzieć, że udawało się to znakomicie, bo pismo, otwarte dla różnych szkół myślenia i prądów naukowych, zawsze było rzecznikiem tego, co w polskim prawie najlepsze.
“Dzięki »Państwu i Prawu« doszło do przejęcia wielkich tradycji przedwojennego prawoznawstwa. Pismo walczyło o praworządność, uczestniczyło w najważniejszych pracach kodyfikacyjnych, zabiegało o stworzenie sądownictwa administracyjnego i konstytucyjnego, dyskutowało nad kształtem nowej ustawy zasadniczej. Na łamach »Państwa i Prawa« odbywa się wymiana poglądów najwyższych autorytetów, ogromnie ważna i dla ustawodawcy i dla praktyki prawnej”, powiedział “Przeglądowi” prof. Leszek Kubicki.

A.D.

Wydanie: 21/2001

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy