Pieniądze Kościoła

Pieniądze Kościoła

Konferencja Episkopatu Polski szacuje, że Kościół obraca sumą ok. 1,2 mld zł. Podstawowym źródłem dochodów są datki wiernych na tacę. Jest to ok. 60% ogólnych wpływów. Ponadto Kościół posiada nieruchomości, akcje i prowadzi szeroko zakrojoną działalność gospodarczą – inwestuje w hotele, biurowce oraz media. Prowadzi też wydawnictwa, sklepy z dewocjonaliami, domy pielgrzyma, a także szkoły. Część nieruchomości dzierżawi. Zdarza się, że państwo nie jest w stanie oddać niektórych gruntów przejętych jeszcze w 1950 r. W ramach rekompensaty np. archidiecezja poznańska dostała od skarbu państwa 7488 akcji Okocim SA (po 20,9 zł każda) i 60 tys. akcji Cersanit SA (po 19,2 zł).
Osoby kościelne są zwolnione z płacenia podatku CIT, jeżeli zadeklarują, że dochód z ich działalności jest przeznaczany na \”cele kultu religijnego\” Ministerstwo Finansów nie ma danych na temat wielkości tych zwolnień. Posiada jedynie dane o łącznej kwocie zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych dla wszystkich instytucji zawartych w art. 17 ustawy o CIT (czyli Kościół, Straż Pożarna, NFZ, Bank Gospodarstwa Krajowego). W 2002 r. było to 7,484 mld zł. Do działalności biznesowych, w których najczęściej wykorzystuje ulgę, należą: prowadzenie drukarni, wydawnictw, rozgłośni radiowych, sklepów, hoteli i szpitali.
Np. archidiecezja katowicka jest właścicielem sześciu różnych spółek. Są to: księgarnia św. Jacka, spółka produkcyjna Ars Catholica, radio diecezjalne, agencja reklamowa, wydawnictwo wydające tygodnik \”Gość Niedzielny\” i miesięcznik \”Mały Gość Niedzielny\” oraz drukarnia.
Archidiecezja warszawska weszła z kolei w spółkę z amerykańskim inwestorem ABC Holdings, by w 2000 r. kosztem 25 mln dol. postawić w centrum Warszawy biurowiec – Roma Office Center. Kościół nie musiał wykładać gotówki, ponieważ jego udział w spółce ograniczył się do wniesienia aportem ziemi. Grunt okazał się na tyle cenny, że archidiecezja uzyskała 50% udziałów w spółce. Archidiecezja warszawska wyciągnęła odpowiednie wnioski z tej inwestycji i przy budowie drugiego apartamentowca – Centrum Jasna – założyła własną spółkę. Według firmy Cushman & Wakefield Healey & Baker, zajmującej się wynajmem przestrzeni biurowej, dochód z tego wyniesie ok. 150 tys. dol. rocznie.
Kościół otrzymuje też pieniądze z budżetu państwa. Składają się na to, oprócz Funduszu Kościelnego (ok. 70 mln zł rocznie), finansowanie uczelni – KUL i PAT. W 2002 r. wyniosły one łącznie 67,5 mln zł. Księża niepracujący etatowo (np. jako katecheci) są zwolnieni z podatku dochodowego, płacąc jedynie ryczałt (znacznie niższy niż podatek dochodowy). Państwo finansuje nauczanie religii w szkołach. Według MENiS w 2002 r. wydatki budżetu wynosiły ok. 560 mln zł na opłacenie samych pensji katechetów (połowa z nich to świeccy) w szkołach.
(jap)

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy