Półka z książkami

Książka ta jest pierwszym tego typu opracowaniem w języku polskim. To zbiór 3328 haseł poświęconych osobom sprawującym władzę od czasów starożytnych po I wojnę światową. Autorzy zebrali tu dokładne życiorysy władców zarówno znanych, jak i zapomnianych, panujących w wielkich i małych państwach na różnych kontynentach. Ponad połowa z nich jest prezentowana po raz pierwszy. Dzięki szczegółowości opisu \”Słownik…\” jest niezastąpioną pomocą dla uczniów, studentów nauk historycznych i zawodowych historyków oraz dla szerokiego kręgu osób zainteresowanych dziejami Europy i świata.

Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005

\”Poczet serc polskich\” to pozycja niezwykła. Autorzy poszukują serc, które po śmierci wyjęto z ciała i pochowano oddzielnie. Można je znaleźć w kościołach i kaplicach, domach zakonnych i na cmentarzach, ukryte są w ołtarzach i kryptach podziemnych. Rytuał oddzielnego pochówku serca rozpowszechnił się w wieku XVII, najpierw był podyktowany względami praktycznymi, później nabrał znaczenia symbolicznego. Autorzy natrafili na trop 150 takich relikwii porozrzucanych po całej Polsce. Portretowane w książce postacie – monarchowie, hetmani, kardynałowie, biskupi, ale także pospolici zjadacze chleba – tworzą bogatą panoramę naszych losów.

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan, Poczet serc polskich, Oficyna Wydawnicza ANABASIS, Kraków 2005

Książka Bernarda Bruneteaua prezentuje poglądy filozofów, historyków, socjologów na przyczyny ludobójstwa w XX stuleciu. Autor koncentruje się na sześciu drastycznych przykładach ludobójstwa, jakie miały miejsce w XX wieku: w Turcji na Ormianach, w Niemczech i krajach przez nie okupowanych na Żydach, w Rosji Sowieckiej na różnych grupach społecznych i narodowościowych, w Kambodży na ludności głównie miast i inteligencji oraz w Rwandzie na plemieniu Tutsi.

Bernard Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Oficyna Wydawnicza \”Mówią Wieki\”, Warszawa 2005

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy