Czy w Polsce można lobbować uczciwie?

Czy w Polsce można lobbować uczciwie?

PRO

Henryka Bochniarz,
prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Tak, można uczciwie lobbować. Organizacje pracodawców z otwartą przyłbicą występują w Sejmie i w kontaktach z urzędami państwowymi. Reprezentując interesy ogółu przedsiębiorców, opiniują różnorodne akty prawne. Robią to z pożytkiem dla stanowionego w Polsce prawa. Często zdarza się bowiem, że ustawy uchwalane na chybcika, bez konsultacji z partnerami społecznymi, okazują się bublami, w które potem musi ingerować Trybunał Konstytucyjny. Jak dotąd Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych z sukcesem wykorzystuje możliwość zaskarżania przepisów do TK. Wolelibyśmy jednak, by z Sejmu wychodziły ustawy lepszej jakości. Nie da się tego zrobić bez uwzględnienia głosu praktyków gospodarki.

KONTRA

Marek Jurek,
poseł PiS

Niebezpiecznym pograniczem działalności lobbingowej jest zamawianie opłacanych ekspertów, którzy występują jako bezstronni, ale są powiązani interesami z grupami nacisku. Taka działalność powinna być regulowana kodeksami etycznymi. O wiele bardziej skandaliczne są próby wpływania na polityków przez z pozoru niewinne atrakcje, zaproszenia na obiady, wypoczynek, prezenty, ale także bezpośrednio za pomocą pieniądza, zwyczajnymi łapówkami, co jest już przestępstwem, korupcją. A przecież lobbing mógłby być, zgodnie z angielską nazwą, uczciwą działalnością kuluarową, okołoparlamentarną, polegającą na drukowaniu broszur, informowaniu, rejestrowaniu opinii publicznej, urządzaniu konferencji obudowanych dobrą argumentacją i kontrolą publiczną nad decyzjami polityków, której w Polsce jest zdecydowanie za mało.

Wydanie: 4/2003

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy