Polska-Ukraina: Trudne sąsiedztwo

Już samo to, że jest pierwsza, całościowa monografia traktująca o wzajemnych stosunkach polsko-ukraińskich, dawniej polsko-ruskich, świadczy o znaczeniu tej obszernej publikacji. Tym bardziej że dzieje naszych wschodnich sąsiadów są nam stosunkowo mało znane, a historyczne postacie i wydarzenia kojarzą się najczęściej z tymi przeczytanymi w dziełach Sienkiewicza czy obejrzanymi w filmach Hoffmana.
Monografia nie jest jedynie opisem politycznych wydarzeń, splotu militarnych starć, mordów i waśni, ale też autorzy wiele miejsca poświęcili problemom społecznym i wzajemnemu przenikaniu kultury.
Choć Grünberg i Sprengel nie unikają ostrego zarysowania \”Trudnego sąasiedztwa\”, to jednak ich oceny są wyważone, pokazują racje obu narodów, które łączy nie tylko granica.

Karol Grünberg, Bolesław Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy