Polskie piramidy

Żeby zobaczyć piramidy, nie trzeba wyjeżdżać do Egiptu ani Ameryki Południowej. Znajdują się również na terenie naszego kraju. Więk­szość z nich powstała w XIX w. i są to grobow­ce; część natomiast w wieku XX i ich rola jest zupełnie inna.

Rapa k. Bań Mazurskich – 5 km od pałacu Farenheitów; grobowiec zbudowany według projek­tu Bertela Thorwaldsena, w 1811 r. pochowano tam trzyletnią córkę Farenheitów, potem złożono tu kilku innych członków rodziny. Wysokość – 15,9 m.

Aleksandrów Kujawski – u zbiegu ulic Parko­wej i Wyspiańskiego; grobowiec hrabiego Włady­sława Trojanowskiego (pochowanego w końcu w Toruniu). Wysokość – 3 m.

Łaziska k. Wągrowca koło Piły – grobowiec rotmistrza Franciszka Jerzego Łakińskiego, żołnie­rza napoleońskiego. Wysokość – 6 m.

Krynica k. Krasnegostawu – grobowiec podko­morzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego, naj­wyższa polska piramida. Wysokość – 20 m.

Międzybrodzie k. Sanoku – grobowiec rodziny Kulczyckich na miejscowym cmentarzu. Ma propor­cje piramidy Cheopsa w Gizie. Wysokość – 3 m.

Warszawa, ul. Połczyńska – szklana piramida firmy Centrum Leasingu i Finansów

Ustroń – zespół domów wczasowych; budowę pierwszych „piramid” rozpoczęto w latach 1967- -1971 w Ustroniu-Zawodziu. Są to hotele: Roso­mak, Wilga, Złocień, Orlik, Muflon, Tulipan-Magnolia i Daniel.

Mariew – jedyny obiekt nie do zwiedzania, pi­ramida na terenie prywatnej posiadłości Alek­sandra Gudzowatego

Zagórzany – niedaleko pałacu Skrzyńskich, mauzoleum rodzinne

Wrocław – piramida zbudo wana w 1998 r. przez prof. Jerzego Baczewskiego w jego prywatnym ogrodzie na wrocławskim  Zaciszu.

AG


Piramida powinna spełniać następujące warunki: powierzchnia każdej ściany bocznej powinna być równa powierzchni kwadratu o boku równym wysokości ściany bocznej piramidy, kąt nachylenia ścian = 51 51′, odpowiednie ułożenie zwłok, otwory wentylacyjne.

 

Wydanie: 42/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy