Czy powinno się odtajnić teczkę Józefa Oleksego?

Czy powinno się odtajnić teczkę Józefa Oleksego?

PRO

prof. Longin Pastusiak,
marszałek Senatu
Tak, ponieważ sprawa budzi głębokie kontrowersje, a ten typ procesu lustracyjnego robi wrażenie sądu kapturowego. Istnieje sprzeczność pomiędzy stanowiskiem rzecznika interesu publicznego i samym marszałkiem Oleksym. W takiej sytuacji ostateczny pogląd na tę sprawę społeczeństwo może sobie wyrobić na podstawie ujawnionych dokumentów. Ponieważ sprawa dotyczy odległej przeszłości, nie zagraża to bezpieczeństwu państwa. Utajnienie dokumentów może wywoływać duże zastrzeżenia co do słuszności werdyktu sądu. W cywilizowanych krajach takie procesy odbywają się jawnie.

KONTRA

Krzysztof Kauba,
zastępca Rzecznika Interesu Publicznego
Odtajnić dokumenty związane z lustracją może tylko ta instytucja, która jest dysponentem tych akt i która nadała klauzulę tajności tym dokumentom. Jeśli np. dysponentem jest Instytut Pamięci Narodowej, to tylko on może odtajnić dokumenty. W przypadku marszałka Sejmu, Józefa Oleksego, decyzja należy do Sądu Lustracyjnego, a nie do Instytutu Pamięci Narodowej. Odtajnienie takich dokumentów nie zależy natomiast od uznania osób zainteresowanych, w tym także nie zależy od Józefa Oleksego. Uprawnienia takie ma jedynie instytucja nadająca określoną klauzulę.

Wydanie: 1/2005

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy