Prof. Adam Chmielewski o psychopatologii w życiu politycznym

Prof. Adam Chmielewski o psychopatologii w życiu politycznym

„Praca ta jest głównie zbiorem ilustracji dla tezy, zgodnie z którą obecny kształt polskiej przestrzeni politycznej jest rezultatem szeregu zjawisk patologicznych o podłożu psychicznym, skutkiem tych psychopatologii jest zaś powolne osuwanie się polskiej polityki w stan degeneracji, która pod wieloma względami wydaje się już nieodwracalna. Argumentuję również, że degeneracja ta ma przede wszystkim źródło w porażce, jaką poniosły polskie elity polityczne w trafnym odczytywaniu, rozumieniu i adekwatnym zarządzaniu społecznymi emocjami polskiego społeczeństwa. (…) Obecny degeneracyjny trend polskiej polityki przypisuję zwłaszcza patologicznym formom organizowania emocji społecznych przez dominujące na polskiej scenie prawicy postacie o charakterach nie mniej patologicznych”, pisze Adam Chmielewski, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, publicysta polityczny, od wielu lat współpracujący z „Przeglądem”.
Teksty – zebrane pod intrygującym i piętnującym tytułem „Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany” – powstawały etapami w latach 2005-2009, a niektóre ich fragmenty były już publikowane, m.in. w „Przeglądzie”. To na naszych łamach czytelnicy mieli okazję zapoznać się z tekstem prof. Chmielewskiego „Ascetyzm wyuczony – wersja akademicka” (nr 16/2008), który w znacznie rozszerzonej wersji stanowi jeden z rozdziałów niniejszej publikacji. Również w „Przeglądzie” padły przytaczane przez autora słowa: „Podstawowy mechanizm demokratyczny wyłaniania reprezentacji narodu do najwyższego organu ustawodawczego, jakim jest partia polityczna, znajduje się we władaniu egoistycznych miernot. Jeżeli SLD nie wyciągnie wniosków z tej sytuacji, to dzisiejsza jego wygrana przeobrazi się niebawem w zapowiedź jego klęski” – taki komentarz znalazł się w tekście Andrzeja Piwkowskiego „Profesorowie w odstawce” (nr 41/2001). A sam autor w swoich rozważaniach również powołuje się na publikowane u nas teksty Bronisława Łagowskiego i Jacentego Wertyczki.
„Wnioski z przedstawionych w tej książce analiz są pesymistyczne”, jednak nie zabrakło w owych dociekaniach błyskotliwych anegdot, porównań, skojarzeń i cytatów, które dają czas na złapanie oddechu i dystansu w tych niebłahych przecież rozważaniach. Dla polityków zaś ten ilustrowany podręcznik – ilustrowany bogato przykładami – powinien stać się pozycją obowiązkową na liście lektur jako wzorzec myślenia zdroworozsądkowego. Także ze względu na zakres podjętych tematów i zagadnień, które co rusz przetaczają się w formie debat przez polskie kręgi polityczne, intelektualne i naukowe. Nic nie uszło uwagi prof. Chmielewskiego, a na szczególne zainteresowanie zasługuje jego interpretacja opisywanych zjawisk.
Oddajmy głos autorowi: „Uczucia składające się na emocjonalny kompleks nacjonalistycznego i religijnego ekskluzywizmu, mimo dekad ich kształtowania i tłumienia, wydają się zachowywać szczególnie dużą podatność do odradzania się i wydobywania spod pokrywy deklarowanej woli porozumienia i współpracy, zwłaszcza wtedy, gdy są podsycane przez pozbawionych poczucia odpowiedzialności, cynicznych polityków”.

Adam Chmielewski, Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy