Profesor zachęca

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, dziekan Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Nauczyciel powinien posiadać nie tylko umiejętności dydaktytyczne, ważne jest, by był dobrym wychowawcą. I dlatego sporo jest zajęć z zakresu psychologii, np. techniki bycia w grupie, nawiązywania dialogu, komunikacji pozawerbalnej (gestykulacja i mimika), są też zajęcia z emisji głosu prowadzone przez fachowców z Akademii Teatralnej. Duży blok zajęć poświęconych jest literaturze dla dzieci i młodzieży. Na polonistyce można zdobyć też inny poszukiwany zawód – logopedy, jest też specjalizacja medialna. Wiemy z różnych sondaży, że nasi absolwenci otrzymują pracę nie tylko w oświacie, ale i w telewizji, także w administracji rządowej.
Nową specjalnością, do której zachęcam, jest “Literatura polska i język polski w dziejach cywilizacji europejskiej”, mająca uświadamiać polskie dziedzictwo kulturowe i pomóc w działaniach na forum europejskim. Program tej specjalności wzbudził duże zainteresowanie komparatystów Sorbony. Działa u nas również specjalizacja edytorska, w tym edytorstwo naukowe, a także kulturoznawstwo i animacja kultury. Można też studiować filologie zachodniosłowiańskie: serbską, chorwacką, macedońska i czeską. Mamy też Instytut Filologii Klasycznej prowadzący zajęcia z greki i łaciny, jak również studia dotyczące kultury Bizancjum. Jest w czym wybierać.

Wydanie: 29/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy