Profesor zachęca

Prof. Jan E. Krysiński, rektor Politechniki Łódzkiej
Zachęcam do kierunku energetyka, utworzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
Grono specjalistów z dziedziny energetyki, do których także się zaliczam, od lat postulowało stworzenie takiej specjalności. W świecie zagrożonym niebezpieczeństwami masowej produkcji energii i ciepła jej rola znacznie wzrosła.
W ramach studiów będzie można zapoznać się z problemami odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju energetycznego, przesyłania i dystrybucji energii. W programie są zagadnienia ekonomiczne i prawne nowoczesnej energetyki, tak ważne w związku z integracją europejską. Studenci będą też poznawać problemy marketingowe na rynku energii. Wybrane przedmioty już od czwartego semestru studiów będą wykładane w języku angielskim. Studenci mogą także uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, zaś praktyki zawodowe i staże przewidziano w zakładach wytwarzających turbiny gazowe i parowe.
Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w urzędzie gminy, gdzie są stanowiska specjalisty energetyka, jak i w zakładach produkujących i remontujących maszyny energetyczne oraz silniki lotnicze.

Wydanie: 36/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy