Program Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych

Studiujące dzieci rolników z byłych PGR-ów otrzymały wsparcie materialne

Młodzież ze wsi, zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent na studiach wyższych. Są wśród nich osoby bardzo uzdolnione, ale z powodu ubóstwa nawet nie myślą o uczelniach akademickich. Dla nich stworzono więc Program Stypendiów Pomostowych, aby przynajmniej na pierwszym roku studiów dziennych dziewczęta i chłopcy z biedniejszych środowisk otrzymali wsparcie materialne.
Na początek stypendia dostanie ok. 900 osób, które do tej pory uczyły się w szkołach średnich i korzystały z pomocy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa albo organizacji pozarządowych jak Akademia Rozwoju Filantropii i Fundacja Batorego. Jeśli program pilotażowy się powiedzie, w przyszłym roku może być rozszerzony na innych absolwentów szkół średnich ze wsi i małych miast.
Fundatorami Programu Stypendia Pomostowe są: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (400 tys. USD), Narodowy Bank Polski (250 tys. USD), Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (250 tys. USD) i 21 lokalnych organizacji pozarządowych (25 tys. USD). Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Wnioski o stypendia można składać do dyrekcji szkół objętych programem AWRSP, których wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.fep.lodz.pl, lub do organizacji lokalnych, których lista jest na stronie: www.filantropia.org.pl.
bt


Adam Tański, prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Jednym ze statutowych zadań AWRSP jest pomoc byłym pracownikom PGR i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Ludzie ci płacą cenę za niezawinione przez siebie błędy polityki gospodarczej z ubiegłych lat. Dlatego m.in. jesteśmy inicjatorami pomocy stypendialnej dla 9,5 tys. uczniów szkół średnich. Od roku szkolnego 2002/03 pomoc ta obejmie już 41 tys. uczniów. W br. 1100 naszych stypendystów przystąpi do egzaminu maturalnego. Sądzę, że wszyscy, którzy dostaną się na studia, będą mogli jeszcze przez rok korzystać z pomocy stypendialnej. Jeśli program, którzy wsparli tacy partnerzy jak NBP, PAFW i organizacje lokalne, powiedzie się, postaramy się w przyszłych latach rozszerzyć jego zakres nawet dwukrotnie.


Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Celem fundacji jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce oraz wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego. Dlatego inicjatywy edukacyjne stanowią jeden z najważniejszych obszarów naszego działania. Program Stypendiów Pomostowych też wpisuje się w taką pozytywistyczną wizję działania w kraju, i wcale nie pragnę sobie przypisywać jego autorstwa, bo przy tak szlachetnych celach ważniejsze jest współdziałanie. Są nimi z pewnością wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z zaniedbanych ośrodków i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich. Właśnie udział licznych środowisk lokalnych skupionych np. w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – choć finansowo z pozoru skromniejszy – wydaje się nam szczególnie cenny.

 

Wydanie: 14/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy