Przyciągnęło mnie działanie

Wiele inicjatyw Unii Pracy ma charakter lokalny