Przyszłość to elektryczność

Transport publiczny naprawdę może być lepszy

Korespondencja z Brestu

Czego oczekujemy od transportu pub­licznego? Że będzie coraz lepszy, punktualny, tani, wygodny, czysty i ekologiczny. Marzenia? Owszem, ale niektórym miastom to się udało, inne są w trakcie zmian, a wszystkie chętnie dzielą się doświadczeniami. Tak było na początku października na 11. już CIVITAS Forum, spotkaniu uczestników europejskiego programu, w ramach którego miasta współpracują w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w transporcie publicznym.
Uczestników forum gościł w tym roku Brest, stolica Bretanii, który mógł się pochwalić swoją pierwszą i na razie jedyną linią tramwajową, funkcjonującą zaledwie od ponad roku. Niby drobiazg, zwłaszcza z perspektywy dużego miasta. Ale w znacznie mniejszym, jak nadmorski Brest, ta jedna linia – co podkreślał szef transportu Antoine Stauff – pomogła zintegrować mieszkańców dzielnic po obu stronach rzeki i sprawiła, że poczuli dumę z miasta. Następnym krokiem w tym kierunku będzie kolejka linowa (!) – przeprawa między dwoma brzegami, łącząca ogromne centrum kulturalno-rozrywkowe powstające na dawnych terenach wojskowych z tą częścią Brestu, w której do tej pory „więcej się działo”.
Czy z francuskich doświadczeń może czerpać np. Gdynia? Albo to inni skorzystaliby, przypatrując się stosowanym w niej rozwiązaniom – gdyński transport bowiem należy do najbardziej ekologicznych i energooszczędnych w Polsce. Jeżdżą tu już „czyste” pojazdy transportu zbiorowego – przede wszystkim autobusy zasilane CNG (ang. Compressed Natural Gas) i nowoczes­ne trolejbusy. Ale zawsze może być lepiej. Miasto od grudnia zeszłego roku uczestniczy w projekcie CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), realizowanym w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej). Główne cele tego projektu to, jak w przypadku innych programów CIVITAS, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, no i oczywiście wymiana doświadczeń oraz współpraca z miastami partnerskimi. A są to niemiecki Akwizgran, Koprivnica w Chorwacji i hiszpańska Palma de Mallorca. Całkowity koszt projektu wynosi 13 117 112 euro, z czego dla Gdyni przeznaczono 794 400 euro.
Żeby ruszyć z realizacją zadań, każde miasto musiało stworzyć konsorcjum. W skład gdyńskiego wchodzą: Gmina Gdynia – Zarząd Dróg i Zieleni, Politechnika Gdańska, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Uniwersytet Gdański. Dr Marcin Wołek, przedstawiciel tej ostatniej placówki, prezentował w Breście sytuację i plany dotyczące transportu elektrycznego w Gdyni. Jednym z założeń DYN@MO jest bowiem wprowadzenie przyjaznych miastu i mieszkańcom rozwiązań w zakresie pojazdów elektrycznych, a także zaangażowanie mieszkańców w proces planowania mobilności. Dodajmy, że transport elektryczny nie jest dla gdynian nowością, trolejbusy wyjechały na gdyńskie ulice w 1943 r., obecnie jest ich 81, a korzysta z nich dwie trzecie mieszkańców. W ramach CIVITAS DYN@MO planowana jest rozbudowa sieci trolejbusowej o linie bez przewodów, które obsługiwać będą pojazdy hybrydowe z bateriami
Li-Ion. Wzdłuż linii mają być też instalowane superkondensatory w celu umożliwienia tzw. hamowania odzyskowego i zmniejszenia zużycia energii.
Ale same trolejbusy to tylko część projektu, Gdynia planuje też m.in. rozwinąć i sformalizować Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP), stworzyć pierwszą w mieście strefę pieszą w centrum, wdrożyć system automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych i wytyczyć pasy przeznaczone dla ruchu autobusów.
Co się Gdyni udało, przekonamy się w 2016 r., gdyż na projekt przewidziano cztery lata. Być może wtedy dołączy ona do laureatów nagród CIVITAS przyznawanych za najlepsze rozwiązania transportowe. W tym roku doceniono Nantes za innowacje techniczne i Bolonię w dziedzinie partycypacji społecznej, a miastem roku zostało Funchal na Maderze. W tym ostatnim przypadku na uznanie zasłużył zintegrowany system autobusowo-rowerowy, który sprawia, że miasto z dużą różnicą poziomów jest przyjazne dla rowerzystów. Funchal wprowadziło także pakiet turystyczny promujący ekologiczny transport.

Więcej o inicjatywach CIVITAS:
www.civitas.eu

Wydanie: 43/2013

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy