Psycholog zrozumie świat

Psycholog zrozumie świat

Trzy różne pasjonujące możliwości edukacyjne proponuje warszawska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
* Filologia angielska ze ścieżką informatyczną
Obok wykształcenia filologicznego studenci nabywają wiedzę z zakresu technik komunikacji, technologii internetowych i tworzenia systemów webowych. Kolejne moduły obejmują m.in. takie zagadnienia jak: e-biznes, zarządzanie zespołem i projektem informatycznym, brokering informacji.
* Politologia – Political Science: BA English Program
Program politologii zbudowany jest na szerokich podstawach teoretycznych.
W czołowych ośrodkach akademickich nauki polityczne uprawiane są jako dyscyplina porównawcza, empiryczna, nastawiona na badanie zachowań politycznych. W programie nawiązujemy do tego nurtu. Zbliża to nas do ofert uczelni zachodnich, co jest pomocne przy wymianie studentów i kontynuacji studiów za granicą.
Specjalizacje oferowane na III roku:
* Marketing polityczny, wybory, opinia publiczna
* Instytucje polityczne
* Regiony świata: społeczeństwo i polityka
* Kulturoznawstwo – studia licencjackie i magisterskie uzupełniające
Studenci realizują akademicki program kulturoznawstwa z uwzględnieniem przedmiotów ogólnohumanistycznych, antropologii i psychologii, poszerzony o przedmioty zajmujące się wybranymi dziedzinami czy zjawiskami kultury, od antropologii śmierci i roli płci do fenomenu muzyki popularnej i humoru w kulturze. W programie przewidziano m.in. następujące zajęcia:
* kultura artystyczna (literatura, film, sztuki plastyczne)
* plastyka użytkowa, sztuka w przestrzeni publicznej, komercyjny wymiar sztuki
* zjawiska kultury popularnej, młodzieżowej, alternatywnej
* publiczne zachowania perswazyjne (reklama, polityka)
* język telewizji i retoryka “nowych mediów”
Więcej informacji www.swps.edu.pl.

Wydanie: 7/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy