PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA

\”Struktura intelektu. Wstęp do niekonwencjonalnej teorii poznania\” to nowe ujęcie (teoria) procesu uczłowieczenia, strukturalizacji intelektu operacyjnego II rzędu oraz samoświadomości jako sposobu na jego rozumienie. Wyjście poza klasyczny opis dało możność głębszego rozumienia genetyki, teorii zmienności, jak również możność ustanowienia postulatu, że życie jest stanem najbardziej prawdopodobnym i jest wpisane w sposób istnienia TEGO, CO JEST. Zawiera przepis na pochodzenie wierzeń i religii oraz systemów totalitarnych. Definiuje człowieczeństwo rzeczywiste i lokalizuje nas, ludzi, nie tylko w obrębie struktur ożywionych, ale również w obrębie szeroko rozumianego kosmosu. Zaproponowana koncepcja \”termodynamiki podmiotowej\” objaśnia, dlaczego entropia TEGO, CO JEST, nigdy nie rośnie. To samo dotyczy struktur ożywionych, dopóki są ożywione. Więcej informacji zamieszcza autor na stronie internetowej: www.wyrzykowski.host.sk.

Struktura intelektu. Wstęp do niekonwencjonalnej teorii poznania, Stanisław Wyrzykowski, Drukarnia Nowator, Siedlce

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy