Pytania o Unię

Pytania o Unię

W poprzednim tygodniu przedstawiliśmy pytania i odpowiedzi, jakie szczególnie często padają podczas spotkań z ekspertami resortu rolnictwa mającymi dostarczyć informacji o Unii Europejskiej. Dziś prezentujemy kolejne problemy, którymi interesują się nasi rolnicy.

* Czy można liczyć na pomoc UE w inwestycjach w gospodarstwach rolnych?
Tak. Unia udziela gospodarstwom finansowego wsparcia na inwestycje związane z modernizacją maszyn i sprzętu rolniczego. Polski rolnik będzie mógł otrzymać do 55% pokrycia finansowego planowanej inwestycji.

* Czy po wejściu do Unii budynki gospodarskie będą mogły nadal być pokryte eternitem?
Nie ma żadnych przepisów unijnych nakazujących Polsce usuwanie azbestowych pokryć dachowych po wejściu do Unii. Jest natomiast rządowy program usuwania azbestu, przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r., który przewiduje w naszym kraju 30-letni okres usuwania wyrobów zawierających azbest.

* Czy osoba zamierzająca w przyszłości objąć gospodarstwo rolne otrzyma jakąś pomoc unijną?
Tak. Unia wspiera finansowo młodych (do 40 lat) rolników, którzy przejmują gospodarstwo rolne zdolne do prowadzenia produkcji na rynek. Młody rolnik może otrzymać do 25 tys. euro jednorazowej premii.

* Czy UE pomaga w sfinansowaniu specjalistycznych szkoleń?
Tak. Z funduszy unijnych już teraz pokrywa się koszty organizacji bardzo wielu szkoleń, w których polscy rolnicy mogą nieodpłatnie uczestniczyć.

* Czy rolnicy przechodzący na wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać świadczenia ze środków unijnych?
Tak. Rolnik przechodzący na emeryturę po ukończeniu 55. roku życia może otrzymać jednorazowo do 150 tys. euro albo do 15 tys. euro przez 15 lat.

* Czy rolnicy rezygnujący ze stosowania nawozów sztucznych mają szansę na prowadzenie opłacalnej produkcji?
Tak. Unia dofinansowuje naturalne metody produkcji rolnej. Rolnik, który zobowiąże się, że co najmniej przez pięć lat będzie użytkował ziemię w sposób przyjazny dla środowiska, może otrzymać rocznie od 450 do 900 euro na hektar.

Wydanie: 22/2003

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy