Realizm bezkompromisowy

Realizm bezkompromisowy

Lech Mażewski jest obecnie najbardziej konsekwentnym rzecznikiem nurtu realistycznego w polskiej myśli politycznej oraz wnikliwym krytykiem romantyzmu politycznego i historycznego. Wywodzi się z obozu opozycji antykomunistycznej, z jej liberalnego nurtu, ale w swych rozważaniach nad dziejami ostatnich dziesięcioleci nie oszczędza tego obozu, tropi jego mity i odbrązawia legendy. Reprezentuje rzadki gatunek – z wielką odwagą cywilną płynie pod prąd politycznej poprawności. W ostatniej książce przedstawił wnikliwe studium polityki NSZZ \”Solidarność\” od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r. Na podstawie skrupulatnej analizy deklaracji programowych oraz działań praktycznych ruchu solidarnościowego i władz państwowych Mażewski wnioskuje, że w toku kryzysu formowała się w Polsce swoista dwuwładza, o konsekwencjach niszczących państwo i pokój społeczny. W końcowej fazie tej dwuwładzy kierownicze gremia \”S\” wzięły kurs na konfrontację i przejęcie całej władzy. Rząd Jaruzelskiego stanął wobec alternatywy: kapitulacja (i groźba interwencji radzieckiej) lub stan wojenny.
Bronisław Łagowski w przedmowie do jednej z poprzednich prac Lecha Mażewskiego zauważa, że \”opisuje on ten okres w języku niezależnym od stereotypów i uprzedzeń wywodzących się z bojowych uniesień i złudzeń potrzebnych kiedyś do utwierdzenia się w postawie sprzeciwu. Odrzuca mitologizację tego, co zaszło w Polsce w latach 80., aby lepiej zrozumieć polityczną teraźniejszość, wychodząc z założenia, że \”fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki\”\”. Jest to bardzo trafna rekomendacja również dla tej książki.
AW
Lech Mażewski, Niszczący dualizm. Polityka NSZZ \”Solidarność\” w latach 1980-1982, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 229

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy