Relacja z Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Relacja z Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Już za nami doroczne święto polskiej informatyki – Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, które odbyło się 2 czerwca w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Wydarzenie objął swym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. W tym roku obchodzona była szczególnie uroczyście, bowiem została połączona z obchodami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono osób związanych zawodowo z informatyką – członków PTI, przedstawicieli administracji państwowej, środowiska akademickiego, organizacji branżowych i biznesu. W sumie zaszczyciło nas swoją obecnością 170 osób. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli członkowie-założyciele PTI.

Na początku uroczystości Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowane zostało  odznaką Zasłużony dla Mazowsza, którą odebrał prezes Marian Noga z rąk Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Magdaleny Flis-Lichoty. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Pan Piotr Szymczak wręczył na ręce Prezesa Mariana Nogi medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego z okazji jubileuszu 35-lecia PTI.

W kolejnej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali nagrania orędzia Sekretarza Generalnego Telecommunication Union – Pana Houlin Zhao. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pani Minister Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pan Minister Witold Kołodziejski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pan Jacek Uczkiewicz – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Pan Konrad Cuch – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kolejnym punktem Gali było wręczenie statuetki nagrody INFOSTAT. W tym roku otrzymał ją członek‑założyciel PTI – Jerzy Nowak, w dowód uznania  za długoletni wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki oraz za stworzenie pierwszego polskiego wirtualnego muzeum informatyki – HistoriaInformatyki.pl. Ogólnopolski Koordynator ECDL – Pan Jacek Pulwarski – otrzymał nominację do konkursu Best Practice Awards za projekt „ECDL Polska w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”.

Ostatnim punktem uroczystości oficjalnej był panel członków-założycieli PTI, moderowany przez Prezesa Oddziału Mazowieckiego, Marcina Paprzyckiego. Nestorzy polskiej informatyki odpowiadali na pytania zgłoszone przez studentów – m.in. o to, czy spodziewali się, że kiedyś informatyka będzie tak powszechnie używana oraz o czym marzyli rozpoczynając swoją pracę.

 Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2016 w roku obchodów jubileuszowym 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dobiegły końcowi odbywające się w całym kraju obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) które trwały od końca lutego do czerwca 2016 r. Od wielu lat wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z licznymi partnerami rządowymi i pozarządowymi przy wsparciu administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm oraz mediów publicznych. Z racji przypadających na ten rok obchodów jubileuszu 35-lecia PTI, tegoroczne obchody ŚDSI 2016 są wydarzeniem jeszcze bardziej wyjątkowym.

Obchody ŚDSI co roku koncentrowały się wokół różnych aspektów budowy społeczeństwa informacyjnego: cywilizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i technicznych i składają z popularyzacyjno-edukacyjnych konferencji, debat, a także imprez informacyjnych,  konkursów dla młodszych i starszych oraz towarzyskich spotkań.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2016 roku brzmiało: „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. Hasło to realizowane było poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Formuła wydarzeń była otwarta dla wszystkich zainteresowanych – w większości planowanych imprez mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tegoroczne obchody tego międzynarodowego święta w Polsce zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Houlin Zhao oraz patronatem instytucjonalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W składzie Komitetu Honorowego ŚDSI 2016 znalazło się wiele szacownych osób piastujących najważniejsze stanowiska w kraju: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Paweł Pudłowski, a także Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Michał Kleiber oraz Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO Sławomir Ratajski.

Kulminacyjny punkt obchodów, jakim jest corocznie organizowana Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego został połączony z przypadającymi na ten rok uroczystościami jubileuszowymi 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które od wielu lat jest czołowym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce.

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy