Robol to brzmi durnie

Robol to brzmi durnie

Uczciwe traktowanie pracowników może się tylko opłacić

Gdy wreszcie w naszym kraju niekiedy praca zaczęła szukać człowieka, powstały warunki, by relacje między pracodawcami a zatrudnionymi, opierające się często na wyzysku, zastąpić regułami fair play.
Deficyt rąk do pracy przypomniał przedsiębiorcom ważną zasadę biznesu – ludzie są najcenniejszym zasobem firmy. Zatrudnianie na zasadach dyskryminujących może przynosić zaś wymierne straty ekonomiczne w działalności gospodarczej.

Godne naśladownictwa

Projekt “Zatrudnienie Fair Play”, realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ma pomóc w kształtowaniu właściwych postaw przedsiębiorców wobec pracowników. Chodzi m.in. o to, by skłonić ich do stosowania zasady równych szans przy rekrutacji, inwestowania w podnoszenie kwalifikacji personelu, unikania mobbingu.
Realizatorzy projektu promują pożądane działania, znajdują i upowszechniają praktyki godne naśladowania. Dzięki temu powstały standardy “Zatrudnienia
Fair Play”, rekomendowane firmom. Standardy składają się z 15 reguł (ramka) zarządzania “kapitałem ludzkim”, zawierających szereg procesów, które warto wdrożyć. Ten, kto ich przestrzega, może się posługiwać logo “Zatrudnienia Fair Play”.

45 lat, a może więcej

– Elementy zawarte w standardach zatrudnienia zasadniczo wpływają na procesy rekrutacji i traktowania pracowników na polskim rynku pracy. Zamierzamy wprowadzić zatrudnienie fair play do kanonu nowoczesnego managementu w Polsce, eliminując system autorytarny, funkcjonujący jeszcze w wielu przedsiębiorstwach – mówi Mieczysław Bąk, prezes IBnDiPP.
W tym roku pilotażowo standardy “Zatrudnienia fair play” są wdrażane i monitorowane w ośmiu firmach z różnych branż. Grupą, która może odnieść największe korzyści z ich stosowania, są pracownicy w wieku powyżej 45 lat. Im najtrudniej znaleźć pracę w Polsce, a na wyjazd już raczej za późno.

Co powinna robić firma, by zatrudniać fair?

 1. Sformułować na piśmie swoją misję, znaną i rozumianą przez pracowników.
  2. Opracować, wdrożyć i nadzorować system wartości etycznych i biznesowych.
  3. Stworzyć strategię rozwoju na co najmniej pięć lat.
  4. Opracować procedury zapewniające przejrzystość naboru, równe szanse rozwoju, poszanowanie godności osobistej.
  5. Przyjąć plan zatrudnienia, złożyć pisemną deklarację przestrzegania ustawowego czasu pracy.
  6. Opracować regulamin rekrutacji pracowników.
  7. Stworzyć system adaptacji zawodowej pracowników nowych lub obejmujących nowe stanowiska.
  8. Zaplanować możliwe ścieżki kariery, szczególnie dla kluczowych pracowników.
  9. Stworzyć system ocen związany z systemem motywacyjnym. Oceny należy dokonywać co najmniej raz w roku.
  10. Zbudować regulamin wynagradzania i awansowania pracowników
  11. Opracować, wdrożyć i ciągle doskonalić system motywowania wszystkich pracowników.
  12. Włączać pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu.
  13. Rozwiązywać konflikty i zapewniać dobre relacje międzyludzkie.
  14. Opracować system rozstawania się z pracownikami.
  15. Stworzyć system oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wydanie: 46/2007

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy