rubryka Żółta kartka

rubryka Żółta kartka

Uważaj na ochronę środowiska

Ochrona środowiska to kierunek, któremu Państwowa Komisja Akredytacyjna najczęściej dawała ocenę warunkową. Oznacza ona, że są niedociągnięcia, które w wyznaczonym terminie uczelnia może usunąć. \”Warunki\” nie ominęły najlepszych uniwersytetów, politechnik, szkół rolniczych oraz pedagogicznych i oczywiście szkół niepublicznych. Powód jest często taki sam jak na innych kierunkach – za słaba kadra. Ale najczęściej realizowany program rozmijał się z wymaganiami zapisanymi w standardach. Studentom proponowano wykłady i ćwiczenia z dziedzin humanistycznych (bo przygotowanie jest drogie) zamiast koniecznych ćwiczeń z chemii i fizyki (bo wyposażenie laboratoriów jest kosztowne). Szkoły usuwają teraz usterki, ale przed egzaminem warto sprawdzić warunki nauczania i program.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy