Rzeź drzew

Rzeź drzew

* Czerwcowy numer \”EkoŚwiata\” alarmuje, że z każdym rokiem w polskim krajobrazie drastycznie ubywa drzew. W miastach i wsiach odbywa się masowe wycinanie oraz niszczenie drzew. Tymczasem sądy, o ile w ogóle są do nich wnoszone skargi przeciw sprawcom wycinek, umarzają postępowanie. Surowe wyroki zaś powstrzymałyby niekończącą się rzeź drzew. Organizacje pozarządowe mają prawo swym udziałem w postępowaniu karnym skutecznie doprowadzać do surowych sądowych orzeczeń, mogą zaskarżać i składać zażalenia.
* W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie trzyma się \”na etatach\” kilkadziesiąt kotów, dzięki którym w podziemiach tej gigantycznej budowli nie widuje się szczurów stanowiących prawdziwą plagę nie tylko stolicy. Na wielu osiedlach Warszawy i innych miast mieszkańcy starają się dbać o koty gnieżdżące się w piwnicach, karmią je, a także starają się o opiekę weterynaryjną dla nich. Może warto iść w ich ślady, radzi \”Przyroda Polska\” w 5. numerze.
* Napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia pogarszają stan środowiska ze względu na wyłączenie z użytkowania powierzchni pod konstrukcje słupów, ograniczone użytkowanie terenu ze względu na występowanie i oddziaływanie na ludzi pola elektrycznego oraz pola magnetycznego, zależnie od napięcia linii i prądu obciążenia linii. Prowadzi to do ograniczenia wykorzystywania terenu pod lokalizację budynków. Inne uciążliwości to hałas i zakłócenia radiowo-telewizyjne. Artykuł w 6. numerze \”Aury. Ochrony Środowiska\” stanowi szczegółowe omówienie tych problemów.

ELŻ

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy