Salon Pisarzy w Bibliotece Narodowej

Salon Pisarzy w Bibliotece Narodowej

„Ostatnie lata to trudny okres społecznego obiegu i funkcjonowania książki. Zmiana ustroju politycznego, wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, decentralizacja zarządzania kulturą, zmiany cywilizacyjne w świecie i – co za tym idzie – nowa sytuacja całej sfery symbolicznej, oto czynniki odziałujące na rolę i miejsce książki w dzisiejszej i jutrzejszej Polsce. Warto pokusić się o programowe rozmowy prowadzone w Bibliotece Narodowej przez zainteresowanych sprawą przedstawicieli środowisk związanych z tworzeniem, produkowaniem, rozpowszechnianiem, udostępnianiem, chronieniem i komentowaniem książek” – takie są założenia ideowe zaplanowanego na lata cyklu Rozmów o Książce w Bibliotece Narodowej.
Gościem najbliższego spotkania (11.09.br., godz. 12.00) w Salonie Pisarzy będzie RYSZARD MATUSZEWSKI – eseista, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej (m.in. Aragona, Chamsona), autor podręczników szkolnych do nauki o literaturze.
Ryszard Matuszewski debiutował jako poeta na łamach miesięcznika „Kuźnia Młodych” w 1931 roku. Dwa lata później opublikował wraz z Janem Kottem i Włodzimierzem Pietrzakiem tom poezji „S”. W czasie wojny był aktywnym działaczem podziemia kulturalnego, po wojnie redaktorem „Kuźnicy”, „Nowej Kultury”, następnie kierownikiem pracowni literatury współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN oraz długoletnim kierownikiem działu literatury współczesnej wydawnictwa Czytelnik.
Jest autorem m.in. książek: „Literatura po wojnie”, „Literatura międzywojenna”, „Szkice krytyczne”, „O poezji Władysława Broniewskiego”, „Iwaszkiewicz”, „Doświadczenia i mity”, „Powroty i pożegnania”; opracował: wybory poezji Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Jerzego Kamila Weintrauba, Bolesława Leśmiana, Jerzego Niemojowskiego oraz antologię „Poezja polska 1914-1939”.

ew

(Salony są organizowane przez Bibliotekę Narodową przy współpracy Polskiej Izby Książki i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, wstęp wolny)

Wydanie: 36/2002

Kategorie: Kultura

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy