SDRP nie będzie się odwoływać od decyzji ministra

SDRP nie będzie się odwoływać od decyzji ministra

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP przyjęte w dniu 11 lipca 2000 roku

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie odwoływać się od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2000 roku uznającej za niezgodne z prawem rozwiązanie w 1982 roku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Także w naszym środowisku postanowienie to budziło wątpliwości, o czym mówili publicznie nasi członkowie. Mamy świadomość, że podjęte w 1982 roku decyzje są powodem wielu podziałów środowiska dziennikarskiego, które trwają do dzisiaj.
SDRP było stroną w sporze o prawną interpretację decyzji z dnia 18 marca 1982 roku o rozwiązaniu SDP. Aktualnie wśród 7800 członków naszego stowarzyszenia około 3000 to osoby należące w roku 1982 do SDP. Zależało nam na wyjaśnieniu, czy decyzje o rozwiązaniu SDP miały podstawy. Chcieliśmy również znać skutki prawne w momencie ich anulowania, szczególnie w świetle zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 18 lat.
Podejmując decyzję o nieodwoływaniu się, przyjmujemy tym samym wcześniejszy werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Mamy nadzieję, że decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie powodem kolejnych napięć i podziałów w środowisku dziennikarskim, że nie podsyci wewnętrznej walki o wpływy i “symbol”, jakim jest Dom Dziennikarza w Warszawie, w którym obecnie mają siedzibę wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie i organizacje medialne.
Nie ma jednak wątpliwości, że rozwiązanie w roku 1982 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ma dziś trwałe skutki. Powstało bowiem SDRP, które utrwaliło swoją pozycję w środowisku dziennikarskim, w roku 1989 zarejestrowano Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako nową organizację, powstało również Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, a od kilku lat działa Syndykat Dziennikarzy Polskich. Wszystkie te organizacje mają status zgodny z obowiązującym prawem i obejmują swym zasięgiem znaczną część środowiska dziennikarskiego. SDRP, SDP i Syndykat są członkami Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli, co jest dowodem uznania wszystkich trzech organizacji przez międzynarodową opinię dziennikarską.
Trzeba dodać, że w ramach porozumienia wszystkich organizacji dziennikarskich utworzono stałe struktury współpracy: Konferencję Mediów Polskich i Radę Etyki Mediów oraz przyjęto wspólną Kartę Etyki Mediów.
Uważamy, że obecny stan organizacyjny środowiska dziennikarskiego jest trwale ukształtowany, a wszystkie stowarzyszenia i związki powinny – co wynika z ich statutów – bronić interesów całego środowiska w ramach dobrze rozumianego solidaryzmu zawodowego.
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP ma wyraźnie określony program działania, który chce konsekwentnie realizować zgodnie z oczekiwaniami dziennikarzy – członków stowarzyszenia.
Najważniejsze, naszym zdaniem, problemy to:
– uregulowanie, zgodnie ze standardami europejskimi, zasad zatrudniania i wynagradzania dziennikarzy,
– obrona niezależności zawodu dziennikarskiego,
– otoczenie opieką kilku tysięcy emerytów i rencistów – dziennikarzy, żyjących w dramatycznej sytuacji materialnej.
SDRP uważa, że nie powinno się tworzyć sytuacji antagonizujących środowisko dziennikarskie, prowadzi to bowiem do jeszcze większego braku stabilności zawodowej. W aktualnej sytuacji dalsze decyzje, dotyczące kształtu stowarzyszeń dziennikarskich należy uwolnić od konfliktów na scenie politycznej. Dziennikarze winni sami decydować o swej przyszłości.

Wydanie: 30/2000

Kategorie: Media

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy