Skarby Biblioteki Wilanowskiej

Skarby Biblioteki Wilanowskiej

Wystawa „Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej” to kolejny akcent obchodów 75-lecia Biblioteki Narodowej. Prezentuje zaledwie ułamek przebogatej Biblioteki Po­tockich, którą w 1932 r. Adam Branicki przeka­zał państwu polskiemu. Pre­zydent RP po­wierzył ją na­stępnie pieczy Biblioteki Naro­dowej. Na wystawie zobaczymy najcenniejsze obiekty z kolekcji, która – uszczu­plona podczas wojny – liczy dziś ok, 40 rękopisów, 20 tys. druków, ok. 14 tys. rycin i litografii, 2,1 tys. rysunków, 360 albumów i 15 atlasów. Wystawa w Pała­cu Rzeczypospo­litej przy placu Krasińskich 3/5 będzie czynna od 11 kwietnia do 18 maja.

Wydanie: 15/2003

Kategorie: Kultura

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy